NOTÍCIES

 

El Peset acull a 73 estudiants de l'últim curs de Medicina per a realitzar les pràctiques tutelades

Grup d'estudiants de Medicina en el Saló d'Actes

 

València, 19 de setembre de 2022.

L'Hospital Universitari Doctor Peset ha celebrat aquest dilluns la "Jornada de benvinguda" als estudiants de l'últim curs del Grau de Medicina de la Universitat de València, que realitzaran en aquest hospital públic valencià les seues pràctiques tutelades de sisé curs. 
 
En total són 73 alumnes i alumnes que fins a juny de 2023 podran realitzar les pràctiques de les 24 especialitats mèdic-quirúrgiques oferides per a completar així els 8 períodes de rotació pels diferents serveis hospitalaris i centres d'Atenció Primària del departament de salut i completar la seua formació abans de finalitzar la carrera.
 
La resta de l'alumnat matriculat enguany en l'últim curs del Grau de Medicina realitzarà aquestes pràctiques en el Consorci Hospital General Universitari de València, l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe i l'Hospital Clínic Universitari, que són els altres centres docents adscrits a la Universitat de València. 
 
"Un any més nostre hospital s'implica a través del seu professorat en la formació dels i les estudiants d'últim any Grau de Medicina. En ell es desenvoluparan les pràctiques tutelades en contacte directe amb el pacient i es compta, a més, amb el suport de professionals de l'hospital amb vinculació com a professors a la Universitat de València i del personal col·laborador docent. Volem oferir un entorn adequat de treball docent teoricopràctic, amb personal altament implicat i motivat per a formar bons professionals de la pràctica mèdica", ha assenyalat el doctor Juan J. Camarena, coordinador de docència de Grau, al costat del doctor Carlos Morillas.
 
Per a tutelar aquestes pràctiques, l'Hospital Universitari Doctor Peset compta amb 105 professionals vinculats a aquest centre sanitari que compleixen les seues funcions assistencials i docents en col·laboració amb la Universitat de València. Es tracta de professors i professores titulars i catedràtics, així com de professors associats assistencials assignats als departaments de Medicina, Cirurgia i Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de Medicina. A més, es compta amb la figura del "col·laborador docent", que intervé en la formació dels futurs professionals.
 
L'acte oficial de benvinguda de l'alumnat ha sigut presidit pel Gerent del Departament de Salut de València – Doctor Peset, Francisco M. Dolz, i pel Vicedegà de Relacions Internacionals de la Universitat de València, Guillermo Sáez. 
 
Durant les seues pràctiques, l'alumnat d'últim curs haurà de realitzar quatre períodes de formació en les especialitats obligatòries dins del sistema de Grau: Urgències i Emergències, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Psiquiatria.
 
A més, els estudiants han de triar entre dues especialitats mèdiques i dues especialitats quirúrgiques de les oferides per cada centre per a formar-se. En el cas de l'Hospital Universitari Doctor Peset han pogut optar entre 7 especialitats quirúrgiques i 13 especialitats mèdiques per a realitzar les seues pràctiques.