Dermatologia

La Dermatologia és l'especialitat mèdica-quirúrgica encarregada de l'estudi de l'estructura i funció de la pell, així com de les malalties que l'afecten, el seu diagnòstic, prevenció i tractament.

L'Hospital Universitari Doctor Peset compta amb una àmplia cartera de serveis per a aquesta especialitat que pot resumir-se en:

1) TELEDERMATOLOGIA:

 • Des de tots els centres de salut del departament es remeten casos per a consultar. Després d'examinar-los un a un, se cita als pacients segons la prioritat de la seua patologia.

2) CIRURGIA MICROGRÀFICA DE MOHS:

 • Consisteix a extirpar el tumor i analitzar-ho en el microscopi immediatament per a comprovar histològicament si s'ha extirpat completament.  

3) DERMATOSCÒPIA DIGITAL:

 • Es disposa d'un sistema de dermatoscòpia digital per al seguiment de lesions pigmentades de risc. En aquells pacients amb història personal i/o familiar de melanoma amb múltiples lesions pigmentades, es practiquen controls dermatoscòpics periòdics. També els individus que presenten múltiples nevus melanocitaris d'aspecte clínic atípic.

4) ECOGRAFIA CUTÀNIA.

5) TERÀPIA FOTODINÀMICA.

6) LÀSER CO2.

7) FOTOTERÀPIA:

 • La unitat de fototeràpia es dedica al tractament de diferents malalties de la pell mitjançant la radiació ultraviolada (UV). Disposa de diversos equips que permeten tractar malalties amb diferent superfície corporal afectada. Està coordinada per un metge/essa i un infermer/a.

8) CONSULTES ESPECIALITZADES: 

 • Unitat d'al·lèrgia cutània: diagnòstic, tractament i investigació d'un grup de malalties dermatològiques al·lèrgiques d'elevada prevalença i amb un important impacte social i econòmic com són les dermatitis de contacte.
 • Unitat de psoriasi: multidisciplinari Reuma-Derma
  • Atenció al pacient amb psoriasi en les seues diferents formes clíniques.
  • Tractament tòpic de la psoriasi.
  • Fototeràpia. Tractament de la psoriasi amb PUVA, UVB-BE, PUVA local.
  • Tractament sistèmic convencional de la psoriasi.
  • Unitat Multidisciplinària de Psoriasi i Artritis Psoriàsica: detecció precoç i maneig conjunt de l'artritis psoriàsica junt amb Reumatologia.
 • Unitat de Dermatologia Pediàtrica: diagnòstic i tractament de les malalties cutànies en la infància (des del naixement fins als 16 anys d'edat).
 • Unitat d'hidradenitis supurativa:
  • Atenció integral (mèdica i quirúrgica) als pacients amb hidrosadenitis supurativa.
  • Es treballa en col·laboració amb altres serveis hospitalaris i es disposa de:
   • Infermeria especialitzada.  
   • Ecografia.
 • Consulta de malalties ampul·lars autoimmunes: atenció integral (diagnòstic, tractament, cures, rehabilitació) al pacient amb malalties ampul·lars autoimmunes i congènites.
 • Consulta de limfomes cutanis: estudi i tractament dels processos limfoproliferatius cutanis i, de forma més específica, dels limfomes cutanis. És una Unitat que treballa de forma coordinada amb els Serveis d'Anatomia Patològica i d'Hematologia.

9) COMITÉ MULTIDISCIPLINARI DE TUMORS CUTANIS NO MELANOMA: 

 • Consulta multidisciplinària per a pacients amb càncer o precàncer cutani que requereixen tractament quirúrgic o seguiment.

10) COMITÉ MULTIDISCIPLINARI DE MELANOMA

 • Consulta multidisciplinària per a pacients amb melanoma que requereixen tractament quirúrgic o seguiment.