TREBALL SOCIAL

Detall d'una bata amb etiqueta de treballadora social

 

El Treball Social Sanitari (TSS) s'ocupa dels aspectes psicosocials de l'individu, a través de l'estudi, diagnòstic i tractament dels factors socials que concorren en la promoció de la salut i en l'aparició de la malaltia de les persones, les famílies, els grups i la comunitat.

El/la TSS actua com a professional d'enllaç en la coordinació entre els organismes i serveis de protecció social (Serveis Socials, Educatius, Associacions, etc.) i les institucions i serveis sanitaris (Centres de salut, Unitats de Suport i hospitals – aguts, UHD, HACLES –) per a aconseguir els objectius de caràcter social establits en el Pla d'Atenció Individualitzat dels pacients.

El Treball Social intervé, segons criteris de risc social, en diferents col·lectius o grups de població amb problemes crònics de salut o socials, desenvolupant programes i protocols d'intervenció social.   

 

Els Serveis que ofereix el treball social sanitari són:

 • Atenció individual i/o familiar.
 • Informació, orientació i tramitació de recursos públics i/o privats d'acord amb el Diagnòstic Social Sanitari i el Pla d'Atenció Individual.
 • Detecció i intervenció sobre les situacions de risc social.
 • Atenció a la persona maltractada.
 • Participació en la creació i coordinació de grups dirigits a l'aprenentatge d'habilitats i a l'adquisició de coneixements com a Grups d'Ajuda Mútua (GAM), grups d'intervenció familiar, grups de cuidadors de malalts.
 • Impuls i coordinació d'iniciatives que milloren la situació social dels pacients, en absència de recursos institucionals.
 • Participació en comissions tècniques dels departaments de salut.
 • Prevenció i promoció de la salut en la comunitat.
 • Promoció de la presència de la institució sanitària en la vida comunitària, col·laborant amb entitats, associacions i organismes del departament de salut.
 • Participació en la formació contínua dels professionals dels equips multidisciplinaris i en la formació pre-postgrau d'alumnes de Treball Social i d'altres disciplines.
 • Participació en la investigació del coneixement de les necessitats sociosanitàries que presenta la població atesa actuant com a agents de canvi.

En el Departament de Salut de València – Doctor Peset, pot trobar treballadores socials sanitàries en els següents centres

 • Hospital Universitari Doctor Peset (València). Telèfon de contacte: 96 3188935  / 96 3188824 / 96 3189124
 • Centre de Salut Font de Sant Lluís (València). Telèfon de contacte: 96 1972999
 • Centre de Salut Enginyer J. Benlloch (València). Telèfon de contacte: 96 1972971
 • Centre de Salut Pare Jofré (València). Telèfon de contacte: 96 1926460
 • Centre de Salut Russafa (València). Telèfon de contacte: 96 3469300 / 96 3469305
 • Centre de Salut Plaça Segòvia (València). Telèfon de contacte: 96 1926400
 • Centre de Salut de Sant Marcel·lí (València). Telèfon de contacte: 96 1926430
 • Centre de Salut de Castellar (València). Telèfon de contacte: 96 3184370
 • Centre de Salut Luis Oliag (València). Telèfon de contacte: 96 3131477 / 96 3131478
 • Centre de Salut Alfafar. Telèfon de contacte: 96 1923710
 • Centre de Salut Benetússer. Telèfon de contacte: 96 3178040
 • Centre de Salut Sedaví. Telèfon de contacte: 96 3184380
 • Unitat de Salut Mental de Font de Sant Lluís (València). Telèfon de contacte: 96 1972811
 • Unitat de Salut Mental de Sant Marcel·lí (València). Telèfon de contacte: 96 1926442
 • Unitat de Salut Mental de Sedaví. Telèfon de contacte: 96 3184394 / 96 3184395
 • Unitat de Salut Mental Infantil de Font de Sant Lluís (València). Telèfon de contacte: 96 1972802
 • UCA Sant Marcel·lí (València). Telèfon de contacte: 96 1926438
 • Unitat de Salut Sexual i Reproductiva Font de Sant Lluís (València). Telèfon de contacte: 96 972816

Per a més informació:

 •  D. 74/2007, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana. Art. 3.3. i art. 6.7.
 • RD 1030/2006, del 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, art.12.1.
 •  Cartera de Serveis de Treball Social Sanitari de la Comunitat Valenciana:

Cartera Treball Social Sanitari