Neurologia

1) ASSISTENCIALS

  • Assistència directa a pacients ingressats amb malalties neurològiques en el propi servei.
  • Suport al diagnòstic i tractament de pacients ingressats en altres serveis amb patologia neurològica intercurrent, mitjançant interconsultes hospitalàries.
  • Assistència al Codi Ictus.
  • Atenció a pacients neurològics en Hospital de dia.
  • Assistència a pacients inclosos en el programa de Dany Cerebral Adquirit.
  • Assistència a pacients ambulatoris de l'especialitat, de forma general, i mitjançant consultes monogràfiques per al diagnòstic de la deterioració cognitiva i esclerosi múltiple.
  • Tractament de distonies i cefalees cròniques mitjançant infiltracions amb toxina botulínica.
  • Consulta diagnòstica de neurosonologia vascular.

2) DOCÈNCIA PREGRADUADA I POSTGRADUADA. FORMACIÓ CONTINUADA

3) INVESTIGACIÓ

 

  • Participació en assajos clínics i estudis observacionals, especialment els relacionats amb la malaltia d'Alzheimer.