UBICACIÓ I CONTACTE

Façana edifici de Docència

 

La Unitat de Docència es troba emplaçada en la Primera planta de l'edifici adjacent a l'Hospital Pare Jofré, carrer Sant Llàtzer, s/n.

 

Telèfons i adreces de correu

  • Formació especialitzada MIR, FIR, BIR, PIR

Telèfon:  96 313 16 60 / 59 / 52.

Correu Electrònic:  comdocencia_peset@gva.es

  • Formació especialitzada EIR

Telèfon: 96 313 16 51

Correu Electrònic:  docencia_peset@gva.es

  • Grau en Medicina

Telèfon: 96 313 16 60

Correu Electrònic:  peset_docencia_grado_med@gva.es

  • Grau Enginyeria Biomèdica

Telèfon: 96 313 16 60

Correu Electrònic: peset_docencia_grado_med@gva.es

  • Unitat de Docència en Infermeria (Grau en Infermeria, Grau en Fisioteràpia)

Telèfon: 96 313 16 51

Correu Electrònic:  docencia_peset@gva.es

  • Formació Professional

Telèfon: 96 313 16 51

Correu Electrònic:  docencia_peset@gva.es

 

Unitats Docents situades en la EVES

  • Unitat docent d'Infermeria Obstetricoginecològica (comares)

Telèfon: 963 131 599

  • Unitat docent d'Atenció Familiar i Comunitària

Telèfon: 963 131 597

Fax: 963 131 609

  • Unitat docent de Medicina del Treball (Salut Laboral)

Telèfons: 963 131 574 / 963 131 583