Unitat de Curta Estada

1) ASSISTENCIALS:

 • Control clínic durant l'ingrés i ajust de tractament a l'alta dels pacients ingressats en la nostra unitat:
  • Pacients amb patologia crònica que presenten descompensació d'aquesta.
  • S'ha de preveure una estada que no supere els 3-4 dies d'ingrés hospitalari.
 • Participem de forma activa en l'Atenció Multidisciplinària dels pacients majors de 65 anys que ingressen en el servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb les següents patologies:
  • Fractura osteoporòtica de maluc.
  • Fractura periprotèsica de maluc i fèmur distal.
  • Fractura diafisària.
  • Fractura de pelvis i branques pèlviques.
 • Assistència a pacients de forma ambulatòria, que després de l'ingrés, requerisquen seguiment per a intentar evitar reingressos.
 • Treball coordinat amb la Unitat d'Hospitalització a Domicili en l'atenció al pacient crònic complex i amb necessitat de cures pal·liatives, quan requerisca hospitalització i trasllat a HACLE.

2) DOCÈNCIA PREGRAU I POSTGRAU.

3) INVESTIGACIÓ:

 • Participació en comités clínics i en l'elaboració de rutes assistencials.