Fisabio

Façana de l'edifici on està Fisabio

 

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és una entitat sense ànim de lucre de caràcter científic i assistencial, la finalitat primordial de la qual és el foment, impuls i desenvolupament de la investigació cientificotècnica, sanitària i biomèdica en la Comunitat Valenciana.

Fisabio integra i gestiona l'activitat científica realitzada en 17 (dels 24) departaments de salut de la Comunitat Valenciana, entre els quals es troba el Departament de Salut de València – Doctor Peset, així com Fisabio-Salut Pública i Fisabio-Oftalmologia Mèdica.

La Fundació ofereix servei a més de 1.500 professionals de la xarxa sanitària valenciana. Especialistes que treballen en projectes d'investigació, assajos clínics, patents i models d'utilitat gestionats a través de la Fundació en les àrees de malalties cardiovasculars, càncer, vacunes, genòmica, malalties infeccioses, malalties rares, oftalmologia, etc.

El Departament de Salut de València – Doctor Peset compta amb importants grups d'investigació en quasi totes les seues especialitats i amb un gran compromís amb la innovació i la qualitat per a millorar l'assistència a la nostra població.

Pot trobar més informació en el lloc web oficial de la Fundació Fisabio:

www.fisabio.san.gva.es

 

Contacte:

Fundació Fisabio - Av. de Catalunya, 21. 46020 València, Espanya.

 

Telèfon: 

961 925 700 

 

Correu electrònic: 

fisabio@gva.es