Formació Professional

Formació en Centres de Treball ( FCTs )

En el nostre Departament realitzen les seus pràctiques alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d'aquells centres amb els quals es té conveni. La sol.licitud i tramitació de les mateixes es realitza a través dels Centres Educatius.

El/la Instructor/a de l'alumnat realitza el seguiment i avaluació de les pràctiques juntament amb el/la Tutor/a corresponent de cada Centre.  
Ambdues activitats són coordinades i revisades per la Unitat de Docència i Qualitat. 
Actualment, aquests Cicles formatius són:

  • Anatomia patològica i citodiagnòstic
  • Cures auxiliars d'infermeria
  • Dietètica
  • Documentació i administració sanitària
  • Imatge per al diagnòstic
  • Sistemes microinformàtics i xarxes
  • Laboratori clínic i biomèdic
  • Farmàcia i parafarmàcia
  • Higiene bucodental

 

Formació permanent de professorat de cicles formatius

En aplicació de les resolucions publicades per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, es realitzen estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional en empreses, organitzacions o institucions situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 
Contacte