CARDIOLOGIA

1) UNITAT D'HEMODINÀMICA:

 • Coronariografia diagnòstica i terapèutica.
 • Cateterisme dret i esquerre.
 • ICP primària en el SCACEST.
 • Tancament percutani de foramen permeable.
 • Tancament percutani de comunicació interauricular tipus ostium secundum.
 • Valvuloplàstia mitral percutània.

2) UNITAT D'ARÍTMIES I ELECTROFISIOLOGIA:

 • Implant de marcapassos convencionals, desfibril·ladors automàtics implantables i resincronització cardíaca.
 • Estudi electrofisiològic.
 • Ablació del substrat de taquiaritmias nodals i supraventriculars.
 • Control de dispositius implantats.
 • Cardioversió elèctrica.
 • Holter de 24 hores i llarga durada.
 • Test de taula basculant.

3) UNITAT DE CLÍNICA I IMATGE CARDÍACA:

 • Pacients ingressats a càrrec del Servei de Cardiologia.
 • Controls clínics en consultes externes i centre d'especialitats de Montolivet (consultes presencials, no presencials i telefòniques).
 • Rehabilitació cardíaca post-infart (en col·laboració amb Rehabilitació).
 • Ecocardiografia transtoràcica, transesofàgica 3D, ecocardiografia d'estrés farmacològic, deformació miocàrdica amb tècnica
 • speckle-tracking.
 • Ergometria convencional
 • Ergometria isotòpica (en col·laboració amb Medicina Nuclear).
 • Estrés farmacològic amb isòtops (en col·laboració amb Medicina Nuclear).
 • PET aplicat a diferents cardiopaties (en col·laboració amb Medicina Nuclear).
 • Cardio-Ressonància Magnètica en estudi morfofuncional cardíac, perfusió miocàrdica d'estrés i avaluació de viabilitat miocàrdica (en col·laboració amb Radiologia).
 • AngioTAC en estudi morfofuncional cardíac (en col·laboració amb Radiologia.