Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Icona d'un cor

- Contribuir a millorar i elevar el nivell de salut de la població del departament, a través de l'educació, promoció, prevenció per a la salut, curació i rehabilitació, satisfent les necesssitats i expectatives de la població, en el medi més proper al seu domicili, com és l'atenció primària i ,secundàriament, l'atenció especialitzada.

VISIÓ

Icona d'un ull

- Cobrir de manera eficient les necessitats sanitàries de la població del departament.

- Liderar l'atenció sanitària, sobre la base d'implementar una assistència d'excel.lència i innovadora.

VALORS

Icona dels sexes

- Sanitat universal i gratuïta.

- El pacient és el centre, raó i existència.

- Treball en equip.

- Comunicació permanent. Respecte. Consens.

- Sentit de pertinença.

- Respecte al medi ambient.