Estomatologia i Odontologia

1) TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES EN MEDICINA ORAL:

 • Diagnòstic i tractament de les lesions de la mucosa oral.
 • Diagnòstic i tractament de les lesions precancerosas orals.
 • Diagnòstic i tractament de les lesions odontògenes.
 • Diagnòstic i tractament mèdic de la patologia de glàndules salivals.
 • Diagnòstic i tractament bàsic de la patologia de la ATM (articulació temporomandibular).
 • Diagnòstic i tractament del dolor orofacial.

2) ODONTOLOGIA HOSPITALÀRIA:

 • Valoració bucodental en pacients mèdicament compromesos (pre-trasplantament, pre-cirurgia cardiovascular, pre-radioteràpia de cap i coll, etc.).
 • Unitat d'Higiene Bucal: diagnòstic i tractament periodontal bàsic en pacients mèdicament compromesos.
 • Unitat de pacients amb diversitat funcional (tractament bàsic odontològic en pacients amb diversitat funcional de difícil maneig sota Anestèsia General en UCSI).

3) TÈCNIQUES DE CIRURGIA ORAL:

 • Exodòncies simples i de restes radiculars.
 • Exodòncies complexes.
 • Cirurgia de dents incloses.
 • Tractament d'infeccions odontògenes.
 • Cirurgia de regularització òssia maxil·lar i de tor.
 • Cirurgia de quistos maxil·lars.
 • Exèresi de tumors benignes de la mucosa bucal.
 • Gingivectomies.
 • Frenectomies labials i lingual.
 • Presa de biòpsies bucals.