Consells si viatja

Imatge preparació viatge

 

El Centre de Vacunació Internacional (CVI) de l'Hospital Universitari Doctor Peset es va crear al novembre de 2014 pel Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública amb la finalitat d'acostar les vacunes específiques per als viatgers a la seua zona de residència i ajudar la descongestió i agilitació d'aquesta labor en els Centres de Sanitat Exterior.

Des de l'inici de la nostra labor hem aconseguit mantindre'ns com a primer CVI, per nombre de viatgers atesos, en la Comunitat Valenciana.

És molt important que els viatgers sàpien que:  

- Han de sol·licitar cita prèviament amb una antelació no inferior a 1 mes abans del viatge. Pels següents motius:

  1. Les vacunes necessiten un temps (no inferior a 2 setmanes) perquè estimulen a l'organisme a produir els anticossos que ens defensaran de les infeccions.
  2. Algunes vacunes precisen 2 o més dosis separades per temps que poden arribar a ser de 3 setmanes. I són necessàries per a ser eficaces.
  3. En els mesos d'estiu hi ha moltes peticions i s'arriba a omplir la capacitat d'atenció a viatgers, per la qual cosa pot demorar-se la cita. Per això, ha de sol·licitar la cita temps abans d'iniciar el viatge.

- Han de portar el programa complet de ciutats, zones i països que visitaran.

 

- Han de portar, especialment si no són residents de la Comunitat Valenciana o han viscut fora d'Espanya anteriorment, una relació de les vacunes que hagueren rebut fins al moment de la seua cita.

 

- Acudeixen al CVI per a realitzar una consulta mèdica, on un metge els aconsellarà les mesures preventives i profilàctiques que necessiten.

 

- S'entregarà un certificat de les vacunes que s'hagen administrat en el CVI.

 

- Les vacunes i profilaxis que s'administren són gratuïtes, no obstant això han de pagar-se taxes (18,89€) al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, en cas de rebre les següents vacunes: Febre groga, Meningitis meningocòccica tetravalent i Encefalitis centreeuropea. S'abona una taxa per vacuna, independentment del número de dosi que es necessiten.

 

La necessitat de la consulta en el Centre de Vacunació Internacional és doble. D'una banda, per a evitar que el viatger emmalaltisca i, d'altra banda, per a evitar que s'introduïsca a Espanya una malaltia no existent.

Pot trobar-nos en:

Hospital Universitari Doctor Peset

Adreça: Av. Gaspar Aguilar, 90 46017 - València

Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública

Pavelló de Consultes Externes. Planta 1a (al costat de la passarel·la)

Telèfon per a sol·licitar cita prèvia: 96 318 91 72

Horari per a sol·licitar cita prèvia: dies laborables de dilluns a divendres de 12.00 a 14.00 hores

Horaris consulta: dies laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

 

Més informació:

https://www.sanidad.gob.es/va/areas/sanidadExterior/laSaludTambienViaja/centrosVacunacionInternacional/centrosvacu.htm