PNEUMOLOGÍA

1) PNEUMOLOGIA INTERVENCIONISTA:

  • Fibrobroncoscòpies.
  • Criobiòpsies.
  • Tècniques pleurals (drenatges, pleurodesi i ecografies toràciques).
  • Ecoendoscòpia respiratòria.
  • Puncions transtoràciques.

2) ESTUDIS FUNCIONALS RESPIRATORIS I PROVES D'ESFORÇ RESPIRATÒRIES.

3) PROVES D'HIPEREACTIVITAT BRONQUIAL, ÒXID NÍTRIC EN AIRE EXHALAT, CEL·LULARITAT EN ESPUTE INDUÏT I TEST CUTANIS AMB PNEUMOAL·LÈRGENS.

4) PROVA DE 6 MINUTS MARXA I VALORACIÓ D'OXIGENOTERÀPIA PORTÀTIL A l'ESFORÇ.

5) POLIGRAFIES I PULSIOXIMETRIAS NOCTURNES.

6) PRESCRIPCIÓ I ADAPTACIÓ DE TERÀPIES RESPIRATÒRIES DOMICILIÀRIES.

7) DESHABITUACIÓ TABÀQUICA EN PACIENTS HOSPITALITZATS I AMBULATORIS.

8) SEGUIMENT DE PACIENTS EXPOSATS A AMIANT.

9) DIAGNÒSTIC PRECOÇ DE CÀNCER DE PULMÓ: VIA RÀPIDA DE TUMORS PULMONARS.

10) UNITAT ESPECIALITZADA D'ASMA (ACREDITADA AMB NIVELL D'EXCEL·LÈNCIA PER LA SOCIETAT ESPANYOLA DE PNEUMOLOGIA I CIRURGIA TORÀCICA).

11) CONSULTA D'INFERMERIA PER A EDUCACIÓ EN TERÀPIA INHALADA I AUTOMANEIG DE MALALTIES RESPIRATÒRIES CRÒNIQUES:

  • Asma.
  • Epoc.
  • Fibrosi pulmonar.
  • Bronquièctasis.
  • Plans d'autocura.

12) CONSULTA D'INFERMERIA PER A l'ATENCIÓ DEL PACIENT AMB VENTILACIÓ NOCTURNA DOMICILIÀRIA I CPAP. ESCOLA DE CPAP.