Formació de Grau I Postgrau

El Departament de Salut de València – Doctor Peset participa en la formació pràctica de l'alumnat universitari de diverses titulacions, assumint la responsabilitat que li competeix derivada de la seua acreditació docent, utilitzant els recursos tecnològics i humans de què disposa, tant en els seus Centres d'Atenció Primària com a l'Hospital.

Les pràctiques són supervisades per un tutor del nostre departament i per un tutor acadèmic de la Universitat. Tenen com a principal objectiu permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica.

Existeixen dos tipus de pràctiques: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars es configuren integrades en el pla d'estudis del que es tracte (graus i postgraus). D'altra banda, les extracurriculars tenen caràcter voluntari i no formen part del pla d'estudis.

Les titulacions universitàries que realitzen pràctiques en el nostre Departament són:

 • Grau en Infermeria
 • Grau en Fisioteràpia
 • Grau en Medicina
 • Grau en Enginyeria biomèdica
 • Grau en Odontologia
 • Formació de postgrau

Grau en Infermeria

En el nostre Departament es du a terme la formació pràctica corresponent a les assignatures:

 • Introducció a la pràctica en infermeria --2n curs
 • Practicum I i Practicum II --3r curs
 • Practicum III i Practicum IV --4t curs

 

Grau en Fisioteràpia

 • Pràcticum Clínic I --3r curs
 • Pràcticum Clínic II --4t curs

 

Grau en Medicina

Formació pràctica d'1 dels 4 grups dels estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat de València, en els següents cursos:

 • 3r curs -- durant el 2n quadrimestre
 • 4t curs -- any lectiu complet
 • 5é curs -- any lectiu complet
 • 6é curs --any lectiu complet (Pràctiques Tutelades)

 

Grau en Enginyeria biomèdica

Pràctiques en les següents línies dins de les seues pràctiques tutelades de 4t curs:

 • Tecnologies de diagnòstic i teràpia
 • Tecnologia de la informació i comunicacions (TIC)
 • Biomecànica i biomaterials

 

Grau Odontologia

Pràctiques clíniques d'Odontologia en malalts especials per a alumnat de 5é curs.

 

Formació de postgrau

En el nostre Departament realitzen pràctiques alumnes de les següents titulacions de postgrau: 

 • Màster en Infermeria Oncològica (Facultat d'Infermeria i Podologia de la UV) 
 • Màster en Arteràpia (Facultat de Belles Arts de la UPV)
 • Màster en Investigació Biomèdica (Facultat de Medicina i Odontologia UV)
 • Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Facultat de Sociologia de la UV)
 • Màster d'Odontologia hospitalària i en malalts amb necessitats especials (Facultat de Medicina i Odontologia UV)
 • Diploma d'especialització en Odontologia Mèdic-Quirúrgica Hospitalària (Facultad de Medicina y Odontología UV)

Contacte

 • Docència Infermeria i Fisioteràpia
 • Docència Medicina, enginyeria Biomèdica i Sociologia
  • Telèfon: 96 313 16 60
  • Correu Electrònic:  peset_docencia_grado_med@gva.es