Infermeres Referents

La consulta d'Estomateràpia té com a objectiu bàsic garantir l'atenció integral al pacient ostomitzat i a la seua família. Per tant, es converteix en un mecanisme clau amb el qual respondre de manera més eficient als problemes de salut que presenten aquestes persones.

La població ostomitzada demanda unes cures individualitzades, amb l'acompanyament d'una infermera estomaterapeuta, que col·labore amb eficàcia i efectivitat en la preparació preoperatòria, postoperatòria i continuïtat de cures a l'alta. Aquestes cures fan possible una disminució dels costos sanitaris, acurten estades hospitalàries, disminueixen el nombre de complicacions dels estomes i eviten els reingressos, al mateix temps que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels pacients i les seues famílies.

 

OBJECTIUS

 • Valorar l'estat biopsicosocial mitjançant entrevista realitzada al malalt i família, a fi de poder iniciar la planificació del procés d'atenció.
 • Afavorir el diàleg i l'aprenentatge del pacient i la família en les cures de l'estoma, detectar i previndre complicacions, així com les diverses alternatives terapèutiques (dispositius i altres productes), intentat evitar reingressos hospitalaris i augmentant la seua qualitat de vida.
 • Promoure la rehabilitació i reintegració del pacient ostomitzat.
 • Implicar l'equip multidisciplinari en la demanda d'ajuda de l'ostomitzat i família.
 • Participar en la formació dels professionals de l'Hospital i Atenció Primària.
 • Contribuir en els programes d'investigació de la unitat.
 • Establir una comunicació amb els Centres de Salut sobre el pacient a través de l'informe de continuïtat de cures.

Els valors que guien l'activitat de la infermera estomaterapeuta són:

 • Proporcionar una cura individualitzada i experta, respectant les condicions individuals (físiques, socials, familiars, espirituals, laborals...). 
 • Respecte a les decisions del malalt, basades en el coneixement i compressió de la seua situació. 
 • Oferir continuïtat en el procés de cures en la col·laboració amb altres serveis hospitalaris i els equips d'Atenció Primària. 

ORGANITZACIÓ DE LA UNITAT

En la consulta de Estomateràpia s'atén l'usuari tant en la fase preoperatòria com en la postoperatòria.

La cita per a la consulta externa d'Estomaterapia es realitza des de les Consultes Externes de l'Hospital. També s'atenen les situacions d'urgències sense necessitat de cita prèvia. 

Durant tot el temps que estiga ingressat, s'atén el pacient i família per a ensenyar pautes en l'autocura de l'estoma, ús dels dispositius i recomanacions nutricionals.

A més, la infermera estomaterapeuta respon a interconsultes de qualsevol servei que la requerisca, resolent dubtes d'altres professionals o col·laborant en l'atenció a persones portadores d'ostomies que ingressen a l'hospital per altres processos.

Entre les activitats específiques de l'estomaterapeuta destaquen les següents: 

 • Preparació preoperatòria física i psicològica.
 • Controlar el postoperatori immediat.
 • Col·laborar en la cura de l'estoma amb orientació cap a l'autocura./li>
 • Informar dels diferents dispositius i com obtindre'ls.
 • Assessorar sobre les dietes, fent esment sobre alguns aliments que poden produir efectes indesitjables, de manera que introduïsca en la seua dieta cadascun dels aliments per separat per a provar la seua tolerància.
 • Suggerir la conveniència que contacten amb associacions (si n'hi haguera) que els puguen ajudar en la seua reintegració social.
 • AA l'alta hospitalària derivar pacients a l'estomaterapeuta referent d'Atenció Primària per a control i seguiment en el centre de salut, gestores de casos o Unitat d'Hospitalització Domiciliària (UHD).
 • CContribuir a l'estudi i investigació sobre la cura del pacient ostomitzat en relació amb la qualitat de vida.

DADES DE CONTACTE

Paz Rodríguez Castellano i Lucía Marzal Rodríguez

Telèfon: 96 318 91 88 / 639 077 957

Correu electrònic: estomaterapia_peset@gva.es