Gestió Econòmica

1) RECURSOS HUMANS:

 • Contractació de personal.
 • Retribucions.

2) INFRAESTRUCTURES:

 • Oficina tècnica.
 • Enginyeria i manteniment.

3) COMPRES I LOGÍSTICA:

 • Planificació i Logística.
 • Gestió de compres.

4) GESTIÓ ECONÒMICA DE L'ACTIVITAT:

 • Càrrecs a tercers.
 • Activitat concertada i no concertada.

5) GESTIÓ ECONÒMIC – PRESSUPOSTÀRIA:

 • Comptabilitat.
 • Contractació administrativa.

6) TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS:

 • Suport usuaris.
 • Suport aplicacions.

7) ZELADORS/ES:

 • Informació.
 • Transport.