Vies ràpides càncer

Imagen de la automatización de las analíticas
 
 

El Departament de Salut de València – Doctor Peset ha desenvolupat unes vies ràpides de diagnòstic davant sospita de càncer que tenen el seu punt d'inici en Atenció Primària i són fruit de la col·laboració entre diferents especialistes dins de les Subcomissions de Tumors. Les vies ràpides permeten un accés precoç a l'especialista que ha de realitzar o descartar el diagnòstic de càncer.

Actualment, s'han establit les següents vies ràpides:

 • Adenocarcinoma d'endometri, ovari, vulva i cèrvix
 • Càncer de mama
 • Neoplàsia maligna de tòrax
 • Síndrome limfoproliferativa/neoplàsia hematològica
 • Tumor de cap i coll
 • Tumor hepàtic
 • Tumor palpebral
 • Tumor de còlon i recte
 • Tumor de pàncrees
 • Tumors de parts blanes en extremitats
 • Tumors de raquis
 • Tumor de tracte digestiu superior
 • Tumor del tracte génito-urinari