Formació continuada

La Formació Continuada forma part del nostre compromís amb la millora contínua de la qualitat assistencial.  Per això, es realitzen diferents activitats formatives:

  • Pla de Formació Continuada de la EVES, la gestió del qual i organització es realitza en el nostre departament
  • Activitats organitzades per la Unitat de Docència i Qualitat del Departament
    • Sessions d'Actualització per a Infermeria, realitzades al llarg de tot l'any
    • Activitats formatives en temes de Seguretat del Pacient
      • Prevenció i notificació d'Esdeveniments Adversos
      • Higiene de mans i prevenció de la infecció nosocomial
  • Jornades i activitats d'interés científic com, per exemple:
    • Fòrum d'Investigació en Infermeria
    • Jornada de Cures Pal·liatives
    • Jornades d'Actualització en Obstetrícia per a comares
  • Activitats desenvolupades per professionals de diferents serveis del Departament, l'acreditació de les quals per la Comissió de Formació Continuada de la Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana es gestiona a través de la Unitat de Docència.

 

Contacte