Protecció Radiològica

La cartera de serveis està adaptada a les característiques de les instal·lacions a les quals dóna cobertura el Servei de Protecció Radiològica de l'Hospital Universitari Doctor Peset, a les seues condicions d'autorització i a la normativa legal vigent. Comprén les següents activitats:

 

1) ÀREA DE PROTECCIÓ RADIOLÒGICA OPERACIONAL:

 • Avaluació de riscos radiològics i disseny d'instal·lacions radiològiques i radioactives.
 • Elaboració i gestió de la documentació tècnica necessària per a la sol·licitud d'Autorització de Funcionament i Modificació de les instal·lacions Radioactives i de radiodiagnòstic.
 • Control i gestió de la dosimetria personal del treballador exposat.
 • Vigilància de la contaminació i descontaminació de persones.
 • Control i gestió del material radioactiu i de la producció de residus radioactius.
 • Elaboració, participació i control dels plans d'emergència radiològica.
 • Formació del personal.
 • Atenció i seguiment de les Inspeccions del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

2) ÀREA D'IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC: RADIODIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR:

 • Proves d'acceptació dels equips.
 • Control de qualitat de l'equipament.
 • Avaluació de dosis rebudes pels pacients.
 • Suport i participació en tècniques especials en Medicina Nuclear.
 • Elaboració dels informes anuals i periòdics preceptius de les instal·lacions a remetre al Consell de Seguretat Nuclear i a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.