BIBLIOTECA

Imatge d'un llibre obert

 

El Servei de Biblioteca de l'Hospital Universitari Doctor Peset es troba situat en el primer pis de l'edifici color salmó contigu a Hospital Pare Jofré.

L'horari del Servei de Biblioteca és de 9.00 a 16.00 hores. El telèfon de la Biblioteca és el 963131660. La persona encarregada de la Biblioteca és Amparo Ferrer Cambres.

Són usuaris de la Biblioteca tot el personal de l'Hospital i totes les persones relacionades amb les Ciències de la Salut que necessiten consultar els seus fons documentals.

Per a localitzar les publicacions a la Biblioteca, l'usuari té a la seua disposició un catàleg en el qual figuren les revistes que es reben mitjançant subscripció.