Anatomia Patològica

Seguint els grups de procediments diagnòstics definits en el CPDAP (catàleg de procediments diagnòstics d'anatomia patològica editat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública), la cartera de serveis inclou:

 

1) BIÒPSIES I PATOLOGIA QUIRÚRGICA.

2) ESTUDIS INTRAOPERATORIS. (Inclòs estudi de gangli sentinella)

3) TÈCNIQUES ESPECIALS HISTOQUÍMIQUES: mucopolisacàrids, col·lagen, fibres de reticulina, microorganismes, amiloide, identificació de ferro.

4) TÈCNIQUES D'IMMUNOFLUORESCÈNCIA DIRECTA IgG, IgA, IgM, C1q, C3, fibrinògen, cadenes kappa, lambda.

5) TÈCNIQUES IMMUNOHISTOQUÍMIQUES:

 • Citoqueratines.
 • Antigen epitelial de membrana, GCDFP15, proteïna S100, CD19, CD99, TTf-1, Napsina A, P63.
 • Col·lagen IV, antimitocondrial, antihepatocitari.
 • Marcadors hemolimfoides.
 • Marcadors neuroendocrins.
 • Hormones..
 • Receptors hormonals. Marcadors de proliferació. Ki67
 • Vasculars.
 • Melanoma.
 • Factors de creixement, oncogens i proteïnes tumor supressores.
 • Proteïnes reparadores.
 • Estudi de marcadors immunohistoquímics amb valor predictiu de resposta a fàrmacs.
 • Microorganismes.

6) TÈCNIQUES MOLECULARS:

 • Detecció de mutacions en biomarcadors: EGFR, BRAF.
 • Amplificacions gèniques: c-erb B2.
 • Hibridació in situ: SISH/HER2.
 • Estudi de gangli sentinella (mètode OSNA).

7) CITOPATOLOGIA CLÍNICA:

 • Citologia cervicovaginal (CCV)
 • Citologia d'espute i de vessaments (pleural, ascític, pericàrdic)
 • Citologia d'orina  
 • Citologia d'LCR
 • PAAF
 • Citologia líquida (Thin Prep®)/Immunohistoquímica/Bloc cel·lular

8) AUTÒPSIA CLÍNICA COMPLETA:

 • Perinatal, infantil i adult  
 • Fetal (malformacions)

9) MACRO I MICROFOTOGRAFIA DIGITAL. (Inclou immunofluorescència)