TRASPLANTAMENTS

Professionals realitzant un trasplantament

 

L'Hospital Universitari Doctor Peset és el segon centre de trasplantaments renals d'adults que es va acreditar com a tal a la ciutat de València i el tercer a la Comunitat Valenciana, després de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe i de l'Hospital Universitari Doctor Balmis d'Alacant, respectivament. Va iniciar la seua activitat fa ja més de 25 anys a conseqüència de la necessitat d'augmentar la taxa de trasplantaments renals a la Comunitat Valenciana i d'oferir el millor tractament de la malaltia renal crònica als nostres pacients.
 
Algunes dades històriques: 

  • En 1994 l'hospital va ser acreditat com a centre extractor d'òrgans per a trasplantament, la qual cosa va permetre a la Unitat de Coordinació de Trasplantaments la detecció de potencials donants per al seu implant en altres centres, tant locals com extracomunitaris. 
  • El juny del 1996, i sota la prefectura del Dr. Lluís Pallardó, la Conselleria de Sanitat ens va acreditar per a la realització de trasplantaments renals de donants cadàver. El primer trasplantament de donant cadàver es va realitzar l'1 de novembre de 1996.
  • En 2014 ens acreditem per a realitzar trasplantaments renals de donants de viu i es va realitzar el primer el 4 de juliol de 2014.
  • Des de l'any 2015 formem part del programa nacional PATHI, que ens ha permés trasplantar un major nombre de pacients hipersensibilitzats.
  • A l'abril del 2023 ens acreditem en el Programa Nacional de Trasplantament Renal Creuat. 

Hem sigut pioners tant en la utilització de donants amb criteris expandits (majors de 60 anys o amb comorbiditats), que constituïxen més de la meitat dels donants d'òrgans a nivell nacional, com en el trasplantament de receptors d'edat avançada. 

Fins a la data, el nostre centre ha realitzat més d'un terç dels trasplantaments amb implant en bloc de donants pediàtrics a nivell nacional, empelts altament exigents des del punt de vista quirúrgic i que se'ns han remés des de centres extractors no sols comunitaris, sinó també extracomunitaris i europeus. L'any 2008 realitzarem el primer trasplantament de donant en asistòlia controlada, donació que en l'actualitat suposa més del 50% de la nostra activitat trasplantadora.

Hem dut a terme diversos trasplantaments de donants amb criteris no estàndard, com els donants amb serologia positiva per al virus de l'hepatitis C i els donants amb fracàs renal agut, amb excel·lents resultats.

En este moment i des de l'última reordenació de la Conselleria de les àrees per a trasplantament, l'Hospital Universitari Doctor Peset és el centre de referència per a trasplantament renal dels Departaments de Salut de Gandia, La Ribera (de forma compartida amb l'Hospital Clínic Universitari de València), Manises i el propi Departament de Salut de València–Doctor Peset. Si bé, i per motius diversos, rebem pacients de la pràctica totalitat dels departaments de salut de la nostra comunitat autònoma.

Som un programa madur de trasplantament. Actualment hem realitzat més de 1.500 trasplantaments renals. Al 2023 la taxa global de trasplantaments renals de la nostra àrea de referència va ser de 93,8 trasplantaments renals pmp, molt per damunt de la taxa nacional (76,8 pmp). Estem desenvolupant una activitat creixent en trasplantament renal de donant viu (taxa de 7,41 pmp en 2023), alguns d'ells d'alta complexitat mèdica com els trasplantaments amb incompatibilitat de grup sanguini entre donant i receptor. A més, en els últims tres anys un 20% dels pacients que hem trasplantat ho han fet sense haver necessitat diàlisis, aconseguint així evitar complicacions al pacient i generar un elevat estalvi econòmic al sistema sanitari.

El programa de generació i trasplantament renal ha sigut des del seu inici i continua sent l'exemple més clar dels avantatges d'un treball multidisciplinari, intens, altament exigent, extenuant moltes vegades, però sempre en equip. Els èxits del trasplantament són els èxits de tot l'hospital, ja que, des de l'avaluació inicial dels potencials donants per part de l'equip de Coordinació de Trasplantaments, la valoració inicial del pacient amb malaltia renal, l'acte quirúrgic o el seguiment del pacient a curt, mitjà i llarg termini, no seria possible sense la col·laboració de tots i cadascun dels serveis que formen part d'este centre, sense excepció. No obstant això, els beneficis del trasplantament, la millora de l'esperança i la qualitat de vida de les persones amb malaltia renal crònica avançada, no seria possible sense l'extraordinària generositat dels donants i de les seues famílies, que agraïm profundament. 

----------------------------------------


Previ al programa de trasplantament renal, el trasplantament de còrnia de l'Hospital Universitari Doctor Peset va ser pioner en la Comunitat Valenciana. Este programa es manté en l'actualitat i en 2023 va registrar una activitat de 19 trasplantaments. Este hospital és, a més, un dels pocs centres amb el trasplantament de membrana amniòtica en el qual intervenen de manera conjunta els serveis d'Oftalmologia i Ginecologia. La membrana amniòtica s'utilitza en oftalmologia per a reconstruir i tractar lesions de la superfície ocular, ja siga en la còrnia o la conjuntiva. 

També està actiu a l'hospital el trasplantament autòleg de medul·la òssia dut a terme pel Servei d'Hematologia, amb una mitjana anual de més de 20 trasplantaments d'este tipus.

L'activitat desenvolupada fins a la data és fruit del caràcter solidari de la societat valenciana, de l'organització i coordinació entre els centres extractors i trasplantadors que han fet possible, no solament l'increment de l'activitat trasplantadora, sinó també dels resultats aconseguits.