COORDINACIÓ DE TRASPLANTAMENTS

Imatge de quiròfan d'un trasplantament renal

 

La Unitat de Coordinació de Trasplantaments de l'Hospital Universitari Doctor Peset, va començar a funcionar l'any 1994, quan es va acreditar l'Hospital com a centre extractor d'òrgans per a trasplantament. Durant molts anys, aquest centre sanitari públic valencià va realitzar extraccions d'òrgans que es derivaven i implantaven en altres hospitals. Això va ser possible gràcies a l'equip de Coordinació de Trasplantaments, encarregat de la detecció i manteniment dels donants, i a la gran col·laboració de les unitats de crítics i els serveis de Nefrologia i Urologia, encarregats de l'avaluació del donant i de l'extracció dels renyons. Tots ells comptaven amb el suport dels serveis de Neurofisiologia Clínica, Neurologia, Radiodiagnòstic, Anàlisis Clíniques, Hematologia, Microbiologia i Anatomia Patològica.

El programa de trasplantament renal de l'Hospital Universitari Doctor Peset es va iniciar l'1 de novembre de 1996. Prèviament, el mes de juny, la llavors Conselleria de Sanitat havia acreditat al centre per a la realització de trasplantaments renals de donants morts. Actualment s'han realitzat més de 1.000 trasplantaments (xifra que es va aconseguir el 8 de desembre de 2017).

El programa de trasplantament renal del nostre hospital va sorgir del compromís i la voluntat del propi centre d'incrementar l'activitat trasplantadora renal de la Comunitat Valenciana, potenciant l'activitat fins aleshores desenvolupada exclusivament en l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i l'Hospital General Universitari d'Alacant. Com a resultat d'això, l'activitat trasplantadora renal de la Comunitat es va incrementar dels 140 trasplantaments anuals en 1995 als 180-190 anuals en els anys següents, activitat que va ser creixent en els anys successius, aconseguint-se una xifra rècord en la Comunitat Valenciana l'any 2018 amb un total de 323 trasplantaments renals (l'any 2022 en van ser 305).

A més, l'Hospital Universitari Doctor Peset va ser un dels centres pioners en la utilització de donants amb criteris expandits (majors de 60 anys o amb comorbilitats) i que actualment, a nivell nacional, constitueixen més de la meitat dels donants d'òrgans.

També va ser pioner en la realització de trasplantament renal amb òrgans procedents de donants pediàtrics, amb menys de 3 anys d'edat, i el seu implant en bloc en receptors adults. Les exigències tècniques d'aquest tipus de trasplantaments són excel·lentment resoltes per l'equip quirúrgic de trasplantament (cirurgians vasculars i uròlegs), fins a l'extrem de ser hospital de referència nacional per a derivació d'aquests òrgans que ens arriben no solament d'hospitals nacionals sinó també europeus.

Igualment, l'Hospital Universitari Doctor Peset va realitzar el primer trasplantament renal de donant en asistòlia en la Comunitat Valenciana al gener de 2008, un programa que en l'actualitat representa quasi la quarta part dels trasplantaments renals; i al juliol de 2014 va iniciar el programa de trasplantament de donant viu amb molt bons resultats.

El programa de generació i trasplantament renal pot considerar-se com a paradigma del treball multidisciplinari, en equip, on intervenen no solament els serveis directament implicats com Nefrologia, Urologia, Cirurgia Vascular, Anestesiologia, Medicina Intensiva i la Coordinació de Trasplantaments, sinó també els serveis centrals com ara Farmàcia, Radiodiagnòstic, Anatomia Patològica, Microbiologia, Medicina Nuclear o Anàlisis Clíniques, fonamentals en el seguiment i maneig del pacient trasplantat, igual que la immensa majoria de serveis de l'hospital que en algun moment de l'evolució pot requerir el pacient trasplantat.

L'Hospital Universitari Doctor Peset és el centre de referència per a trasplantament renal dels Departaments de Salut de Gandia, La Ribera (a mitges amb l'Hospital Clínic Universitari de València), Manises i el propi Departament de Salut de València – Doctor Peset. Si bé en la pràctica rep, per diversos motius, pacients candidats a trasplantament de la pràctica totalitat dels Departaments de Salut de la Comunitat, inclosos de les províncies d'Alacant i Castelló.

En 2018, aquest centre sanitari públic valencià va aconseguir arribar a la xifra de 90 trasplantaments renals, màxim històric des de l'inici del programa de trasplantament renal en novembre de 1996. En 2022, la xifra de trasplantaments renals va ser de 88.

Previ al programa de trasplantament renal, el programa de trasplantament de còrnia de l'Hospital Universitari Doctor Peset va ser pioner en la Comunitat Valenciana. Aquest programa es manté en l'actualitat i en 2022 va registrar una activitat de 22 trasplantaments. Aquest hospital és, a més, un dels pocs centres amb donació de membrana amniòtica en la qual intervenen de forma conjunta els serveis d'Oftalmologia i Ginecologia. La membrana amniòtica s'utilitza en oftalmologia per a reconstruir i tractar lesions de la superfície ocular, ja siga en la còrnia o la conjuntiva. En 2022 es registraren 5 donacions de membrana amniòtica.

També està actiu a l'hospital el programa de trasplantament autòleg de medul.la òssia, dut a terme pel Servei d'Hematologia. En 2022 l'Hospital Universitari Doctor Peset va realitzar 26 trasplantaments d'aquest tipus.

L'activitat desenvolupada fins hui és fruit del caràcter solidari de la societat valenciana, de l'organització i coordinació entre els centres extractors i trasplantadors que han fet possible, no solament l'increment de l'activitat trasplantadora, sinó també dels resultats aconseguits.