Organigrama

 

Equip Directiu Departament de Salut València-Doctor Peset

Gerència del Departament Luis Ibáñez Gadea
Direcció Mèdica d'Atenció Hospitalària Gonzalo Sempere Montes
Subdirecció Mèdica Hospitalària Pedro Guillem Ayala
Direcció Mèdica d'Atenció Primària Carlos Momparler Martínez
Direcció Econòmica del Departament Jorge Carbonell Iborra
Subdirecció Econòmica del Departament José Vicente Puchalt Hernández
Direcció d'Infermeria del Departament Cristina Barrios Marta
Direcció d'Infermeria d'Atenció Primària Amparo Antonaya Campos
Subdirecció Infermeria Maria Pérez Verdoy
Subdirecció Infermeria Maria Begoña Cifo Carrascosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Gerència

Organigrama Gerència
 

Organigrama Direcció Mèdica

Organigrama Direcció Mèdica

 

Organigrama Direcció Mèdica Atenció Primària

Organigrama Direcció Mèdica Atenció Primària
Organigrama Direcció Econòmica

 

Organigrama Direcció Econòmica
Organigrama Direcció d'Infermeria