PSIQUIATRIA

1) ATENCIÓ AMBULATÒRIA:

 • Assistència en Unitats de Salut Mental (USM).
 • Prevenció, psicoeducació i promoció de la salut mental.
 • Valoració, diagnòstic, tractament, rehabilitació i atenció domiciliària per a persones amb trastorn mental.
 • Programa de primers episodis psicòtics.
 • Programa integral per al trastorn mental greu.
 • Programa de salut física en pacients amb trastorn mental.
 • Programa per als trastorns del neurodesenvolupament (trastorns de l'espectre autista, TDAH) al llarg de la vida.
 • Programa ambulatori integral per als trastorns de la conducta alimentària.
 • Valoració de candidats a cirurgia de l'obesitat. Avaluació i tractament dels trastorns de la conducta alimentària post-cirurgia.
 • Coordinació amb altres recursos assistencials i no assistencials (Benestar Social, Educació, Justícia i altres).
 • Abordatge multidisciplinari del trastorn mental comú.

2) ATENCIÓ HOSPITALÀRIA URGENT:

 • Atenció urgent (24 hores) per a totes les persones amb problemes de salut mental, garantint l'atenció en la situació de crisi des d'un punt de vista ètic i de respecte a la dignitat del pacient.
 • Atenció urgent (24 hores) per a pacients en edat pediàtrica amb problemes de salut mental en situació de crisi.

3) UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA (UHP) PER A ADULTS:

 • Hospitalització d'adults en curta estada i atenció continuada (24 hores).
 • Tractament intensiu en règim d'ingrés, amb avaluació diagnòstica i decisió terapèutica per a aquells casos que, per la gravetat de la simptomatologia aguda, no poden continuar rebent l'atenció en el seu entorn comunitari.
 • Acolliment, valoració, diagnòstic, tractament, rehabilitació, derivació amb informe d'alta i cita a la Unitat de Salut Mental corresponent.
 • Tractament psicològic individual i grupal durant l'hospitalització.
 • Intervencions d'infermeria encaminades a la prevenció i promoció de la salut física mental.
 • Col·laboració amb la resta d'especialitats de l'hospital.
 • Formació i investigació.
 • Coordinació amb altres recursos assistencials i no assistencials (Benestar Social, Educació, Justícia i altres).

4) INTERCONSULTA D'HOSPITALITZACIÓ:

 • Atenció dels problemes de salut mental de pacients ingressats en altres serveis de l'hospital, incloent a xiquets i adolescents ingressats en Pediatria.

5) ATENCIÓ PSIQUIÀTRICA AMBULATÒRIA PER A XIQUETS I ADOLESCENTS AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL:

 • Assistència en la Unitat de salut mental infantil i de l'adolescència (USMIA).
 • Coordinació amb els Equips d'Atenció Primària i amb Educació per a garantir la corresponent continuïtat de cures.
 • Programa d'intervenció, coordinació amb altres estaments i seguiment de xiquets amb Trastorn de l'Espectre Autista.
 • Programa d'intervenció, coordinació amb altres estaments i seguiment de xiquets i adolescents amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

6) UNITAT DE CONDUCTES ADDICTIVES (UCA):

 • Diagnòstic i tractament dels trastorns per ús de substàncies i altres trastorns addictius.
 • Abordatge de la patologia dual.
 • Tractament del tabaquisme.