PEDIATRIA

1) HOSPITALITZACIÓ:

 • Hospitalització pediàtrica: lactants, escolars, aïllament.
 • Hospitalització d'especialitats quirúrgiques: Cirurgia General, Otorinolaringologia, Oftalmologia, Traumatologia i Ortopèdia.
 • Neonatologia.

2) HOSPITAL DE DIA PEDIÀTRIC.

3) SUBESPECIALITATS PEDIÀTRIQUES (EN CONSULTA EXTERNA I HOSPITALITZACIÓ):

 • Al·lergologia i Pneumologia pediàtriques.
 • Cardiologia pediàtrica.
 • Dismorfologia i Genètica clínica.
 • Endocrinologia pediàtrica.
 • Gastroenterologia, Nutrició i Hepatologia pediàtriques.
 • Nefrologia pediàtrica
 • Neuropediatria.
 • Reumatologia pediàtrica.

4) URGÈNCIES DE PEDIATRIA.