Admissió i documentació (UDCA)

Admisión y documentacion (UDCA)

 

 

La Unitat de Documentació Clínica i Admissió (UDCA) de l'Hospital Universitari Doctor Peset és una de les poques d'Espanya que compta amb la certificació de qualitat segons la norma internacional ISO 9001:2015. Aquesta acreditació evidencia que es compleixen els estàndards de qualitat internacionalment reconeguts tant en la gestió de la demanda d'hospitalització, urgències i consultes externes, com en la gestió de la documentació clínica i en la gestió i anàlisi dels sistemes d'informació.

La certificació ISO 9001:2015 aporta un prestigi addicional al treball que realitzem diàriament des d'aquesta unitat i marca unes línies clares a seguir per a continuar millorant la qualitat de l'atenció que es presta tant als pacients com als professionals del Departament de Salut de València – Doctor Peset.

Les activitats de la Unitat de Documentació Clínica i Admissió (UDCA) del Departament de Salut de València – Doctor Peset vénen definides, en línies generals, pels següents àmbits de treball:

 • Gestió de pacients: recepció de pacients a l'ingrés, informació sobre ubicació d'ingressats, emissió de justificants d'ingrés, gestió de llits, informació general sobre cites, derivació de pacients, etc.
 • Gestió de sol·licituds d'informació clínica: recepció i lliurament de sol·licituds de còpia d'Història i informes clínics.
 • Gestió de les sol·licituds de Pla de xoc..
 • Àrea d'Acreditació SIP i comunicació al Registre Civil dels naixements.
 • Gestió de la documentació clínica per a garantir la correcta assistència al pacient.

Donada l'estructura de l'Hospital Universitari Doctor Peset, les nostres Àrees tenen punts d'atenció diferenciats:

Admissió d'Hospitalització: situada en la planta baixa de l'edifici de l'Hospital, entrant pel número 90 de l'Avinguda Gaspar Aguilar.

 • Horari: de 8 del matí a 21 hores.
 • Atenció directa i telefònica, informació sobre pacients ingressats, sol·licituds d'informació clínica, recepció de pacients per a ingrés, emissió de justificants d'ingrés.
 • Telèfon d'atenció: 96.318.91.97

Admissió de Consultes Externes: situada en la planta baixa de l'edifici de Consultes Externes, entrant pel número 21 del Carrer Juan de Garay.

 • Horari: de 8 del matí a 15 hores.
 • Atenció directa i telefònica, citació per a proves complementàries, citació al Servei d'Anestèsia, informació de l'estat de les propostes per a Consultes Externes.
 • Telèfon d'atenció: 96.318.88.46

Admissió d'Urgències: Situada en el Servei d'Urgències de l'edifici de l'Hospital, té una entrada pròpia amb accés directe a vehicles.

 • Registre de pacients per a la seua assistència en l'Àrea d'Urgències, informació sobre pacients ingressats, emissió de justificants d'urgències, etc.
 • L'horari és continuat 24 hores, 365 dies a l'any.
 • Telèfon d'atenció: 96.318.89.03

D'altra banda, l'UDCA es troba present en el Centre d'Especialitats de Montolivet ,situat al carrer Escultor José Capuz, 13 de València:

Àrea de Cita Prèvia, on li podrem facilitar les cites successives futures.

L'horari d'atenció, tant directa com telefònica és:

 • De dilluns a dijous, de 8 a 21 hores
 • Els divendres de 8 a 15 hores.
 • Telèfon d'atenció: 96.313.14.50

Àrea de Documentació Clínica i Admissió, oberta de 8 a 14.30 hores.

 • Gestió de propostes d'assistència a i des del Centre d'Especialitats de Montolivet.
 • Telèfon d'atenció: 96.313.14.69

A continuació li indiquem les gestions més comunes de les quals podrà beneficiar-se així com alguns enllaços directes a documents que li facilitaran aqueixes gestions.

El nostre desig és treballar constantment en la millora de l'atenció, informació i col·laboració a la població del nostre departament (veja ací la nostra Política de Qualitat ).

Quines gestions podem facilitar-li des de la nostra UDCA?

 • Primeres gestions davant el naixement d'un bebé.
  • Acreditació en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) i emissió de la corresponent Targeta Sanitària. .
  • Primera cita amb el pediatre assignat.
  • Inici dels tràmits per a la Inscripció del nounat en el Registre Civil dins d'unes condicions determinades.
 • Tràmits per a la sol·licitud d'informació clínica.
  • En compliment de la Llei 8/2018 de Salut de la Comunitat Valenciana, se li pot facilitar la còpia dels informes clínics que obren en la seua Història Clínica així com sol·licitar informes actualitzats per a tràmits oficials.
  • Descarregue ací la sol·licitud de CÒPIA DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA.
  • Descarregue ací la sol·licitud d' INFORMES CLÍNICS.
  • Amb la finalitat de preservar la confidencialitat de les dades clíniques, la informació sol·licitada només podrà retirar-se pel titular dels informes, excepte autorització expressa que pot descarregar-se ACÍ.
  • Dirigisca's amb la seua sol·licitud a l'UDCA de l'Hospital, on li aclarirem qualsevol dubte.
 • Custòdia dels objectes de valor en l'Àrea d'Urgències.
  • Si, davant qualsevol circumstància imprevista, deu vosté acudir a Urgències, nosaltres custodiarem els objectes de valor amb els quals vinga fins que vosté mateix o algú autoritzat per vosté els retire.
 • Acreditació de pacients en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP).
  • Registre en SIP de pacients no acreditats, modificació de dades administratives, resolució de dubtes.