Medicina preventiva i Salut Pública

1) HIGIENE I SANEJAMENT:

  • Inclou control de: aigua, aire, aliments, neteja, desinfecció, esterilització, plagues, endoscopis, superfícies.

2) SEGURETAT DEL PACIENT:

  • Inclou control de: infeccions, esdeveniments adversos, mortalitat, llistat de verificació de seguretat quirúrgica, control d'esterilitat de materials esterilitzats. Vigilància i Control d'Aïllaments.

3) VACUNACIONS:

  • Inclou: Centre de Vacunació Internacional, Programes d'immunització a pacients en grups de risc, Campanya de Vacunació antigripal anual.

4) SALUT PÚBLICA:

  • Inclou: Notificació de casos de malalties transmissibles, notificació de brots, emplenament de qüestionaris epidemiològics, estudi de contactes de casos de malalties transmissibles, estudi de resistències bacterianes.

5) EXPOSICIONS BIOLÒGIQUES:

  • Inclou: atenció, estudi, profilaxi i seguiment de casos amb exposició biològica. 

6) RELACIÓ AMB ELS SERVEIS:

  • Inclou: assessorament relacionat amb malalties transmissibles i amb profilaxis.