ÀREA DEL RESIDENT

En aquests moments, el Departament de Salut de València -Doctor Peset està acreditat per a impartir docència en totes les seues especialitats.

Les unitats docents existents són:

  • Comissió de Docència.
  • Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària.
  • Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública.
  • Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral de la Comunitat Valenciana.
  • Unitat Docent de Comares de la Comunitat Valenciana (Infermeria Obstetricoginecològica).
  • Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental.

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA (MIR)

Introducció

Composició

Funcions

Normativa:

Ubicació

Calendari de sessions 2022-2026
 

RESIDENTS

Acolliment

Llistat de Tutors

Pla Transversal Comú

Guia de Resident 2024

Itineraris formatius

 

ÀREA D'INVESTIGACIÓ

Fisabio

 

SUBCOMISSIÓ DE DOCÈNCIA EIR

Introducció

Composició

Especialitats:

Actualment en el Departament de Salud de València-Doctor Peset es formen EIR de quatre especialitats:

  • Infermeria del treball.

Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral de la Comunitat Valenciana

 

  • Infermeria familiar i comunitària.

Unitats docents multiprofessionals d'Atenció Familiar i Comunitària

 

  • Infermeria obstetricoginecològica.  

Unitat Docent d'Infermeria Obstetricoginecològica (Comare)

 

  • Infermeria de salut mental.