Medicina Intensiva

Imatge de dos professionals en la UCI

 

La missió del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Doctor Peset és l'assistència d'excel·lència al pacient crític en situació de risc vital recuperable per part d'un equip de professionals amb un model assistencial centrat en el pacient. 

Per a això, prestem assistència especialitzada al pacient crític en l'àmbit de qualsevol patologia mèdica, quirúrgica o traumàtica. L'enorme complexitat i gravetat dels malalts ingressats en una Unitat de Medicina Intensiva fa que siga necessària una atenció interdisciplinària en la qual intervinguen, tant de portes endins com de portes cap a fora, una gran quantitat de professionals sanitaris: metges/esses especialistes en Medicina Intensiva i en formació, infermeria, tènics de cures auxiliars, zeladors, fisioterapeutes, etc.

Les patologies més freqüents que ingressen en la nostra Unitat són:

 • Infarts Aguts de Miocardi.
 • Pacients que precisen un marcapassos.
 • Pacients postoperatoris de màxima gravetat.
 • Politraumatitzats.
 • Trasplantaments.
 • Intoxicacions.
 • Patologia neurològica aguda. 
 • Infeccions molt greus (sèpsies)

Entre les tècniques que s'utilitzen en la Unitat de Vigilància intensiva destaquen:

 • Ventilació Mecànica Invasiva.
 • Monitoratge Hemodinàmic Invasiu.
 • Depuració extrarenal.
 • Cateterització de vies centrals (punt d'accés central i perifèric).
 • Monitoratge neurològic.
 • Monitoratge respiratori.
 • Reanimació Cardiopulmonar (RCP) avançada.
 • Suport vital.
 • Vigilància intensiva orientada a la donació.

Cal destacar a l'Hospital Universitari Doctor Peset la Unitat de Sèpsia (dependent de l'UCI), que permet a través d'una alerta informàtica tractar de forma precoç, allà on estiga a l'Hospital, la sèpsia d'una forma molt anticipada.