Guia de l'usuari/a

 

Habitació de l'hospital

 

Ingrés i estada a l'Hospital

La seua estada a l'Hospital comença en la Unitat d'Admissió, on tindrà l'ordre d'ingrés de la seua metgessa o metge. Una vegada a la seua habitació és convenient que conega al personal amb qui tracte, especialment al seu metge/essa i a l'infermer/a, que són els responsables directes. Per a això, tot el personal del centre ha de portar una targeta visible amb el seu nom i el seu estament professional.

Al costat del seu llit hi ha un intercomunicador i/o timbre per a cridar a control d'infermeria. Avise sempre que ho necessite, però tinga en compte que les trucades innecessàries poden representar un perjudici per a la resta de malalts.

 

Informació mèdica

L'horari de visita mèdica és de 8.30 h. a 14.00 h. El metge/essa responsable de la seua atenció l'informarà sobre l'evolució del seu estat de salut i sobre el tractament que li és administrat. Es recomana que durant la visita no hi haja més de dos acompanyants per pacient.

Per respecte a la confidencialitat de les seues dades, en cap cas es facilita informació clínica per telèfon. Si el/la pacient no desitja que es facilite informació a familiars o acompanyants ha de fer-ho saber al seu metge/essa.

En algunes unitats d'hospitalització, caracteritzades per l'especial gravetat dels pacients (com és el cas de la Unitat de Vigilància intensiva o la de Reanimació), existeix un horari definit d'informació a familiars.

 

Alta de l'Hospital

El seu metge/essa decideix el moment oportú de l'alta, per la qual cosa ha de seguir les seues recomanacions. Si té coneixement amb antelació de l'alta és recomanable que avise als seus familiars o propparents donat que això ens ajudarà a condicionar l'habitació per a un altre malalt.

  • Revise l'habitació abans d'abandonar-la i comprove que no ha deixat res oblidat.
  • Reculla el seu informe d'alta i les receptes del tractament prescrit.
  • En el cas que, per la seua pròpia voluntat, decidisca finalitzar la seua estada, té l'obligació de sol·licitar un imprés d'alta voluntària per a deixar constància de la seua decisió.

Normes generals i visites

El descans i la tranquil·litat dels pacients són aspectes molt importants que influeixen en la seua recuperació. Per això, és convenient que tant pacients com acompanyants guarden silenci i mantinguen una actitud assossegada i de respecte durant la seua estada hospitalària.

L'Hospital disposa de normes i horaris de visita establits amb la finalitat de garantir el seu descans i prestar-li l'atenció professional que necessita. Durant la seua hospitalització pot estar un acompanyant amb vosté les 24 hores del dia. Respecte a les visites, l'horari recomanat és de 16 h. a 20 h. Es recomana reduir el nombre de visitants a un màxim de dos per pacient.

Els menors de 12 anys no han d'acudir a l'Hospital.

Per motius de seguretat, des de les 22 h. fins a les 7 h. la porta principal de l'Hospital es tancarà. Només podrà quedar un acompanyant autoritzat per pacient.

Li recordem que està prohibit fumar en tot el recinte hospitalari.

 

Servei d'alimentació

L'alimentació forma part del seu tractament i, per això, només ha de consumir els aliments facilitats pel Servei de Cuina de l'Hospital.

Diariamente podrá elegir menú, salvo restricción facultativa, en cuyo caso se le servirá la dieta recomendada por su médico/a.

 

Objectes personals

L'Hospital no es fa responsable dels objectes personals, per la qual cosa li preguem que no porte objectes de valor (joies, diners…) a l'ingrés o que els entregue als seus familiars.

En cas d'ingrés per Urgències, hi ha una caixa forta situada en Admissió de l'Àrea d'Urgències on els objectes de valor que considere quedaran custodiats fins que vosté mateix o algú autoritzat per vosté els retire.

Si utilitza pròtesi dental, és molt important que extreme la seua custòdia davant qualsevol exploració o intervenció.

 

Cafeteria

L'Hospital disposa d'una cafeteria per a familiars, acompanyants i professionals que està situada en la primera planta e l'edifici principal de l'Hospital. El seu horari és de 7:00 h. a 22:30 h.

 

Servei d'Urgències

Per les especials característiques d'aquest servei, hem elaborat un fullet informatiu en el qual podrà consultar de forma ràpida les principals normes de funcionament. Per a descarregar-lo punxe ací.