CEIM

Professionals del CEIm

 

Què és el Ceim?

El Comité d'Ètic d'Investigació amb medicaments (Ceim) de l'Hospital Universitari Doctor Peset és l'òrgan independent multidisciplinari, constituït per experts en investigació clínica i membres llecs, responsable de la protecció dels drets, seguretat i benestar dels subjectes participants en estudis clínics d'investigació, mitjançant l'avaluació dels protocols d'investigació i el seguiment dels estudis clínics.

 

Quins estudis ha d'aprovar el Ceim?

Qualsevol estudi d'investigació clínica, això és, que incloga pacients o dades d'aquests, ha de ser avaluat i aprovat per un Ceim prèviament al seu inici. Els estudis d'investigació clínica inclouen assajos clínics, estudis observacionals i estudis d'investigació. En el cas dels assajos clínics amb medicaments, només un CEIm a nivell nacional es responsabilitza de l'aprovació mitjançant un Dictamen únic. El Ceim de l'Hospital Universitari Doctor Peset està acreditat a nivell nacional per a aquesta activitat.

 

Acreditació

El Ceim està acreditat pel Programa d'Estudis de Medicaments i Productes Sanitaris a la Comunitat Valenciana (PECME), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

 

Avaluació

El procés d'avaluació dels estudis d'investigació clínica per part del Ceim inclou, entre unes altres, les següents funcions:

  • Avaluació dels protocols d'investigació; adequació metodològica, justificació dels riscos per als pacients i compliment de criteris ètics i legals d'investigació.
  • Avaluació de l'equip investigador; experiència i capacitat investigadora dels seus membres.
  • Informació que s'aportarà als pacients subjectes de la investigació i adequació del procés de consentiment informat.
  • Avaluació de la compensació i tractament que s'ofereix als participants en cas de lesió o mort atribuïble a l'estudi d'investigació.
  • Valoració de l'abast de les compensacions que percebran els investigadors i els participants.

Contacte

Ceim Hospital Universitari Doctor Peset

C/Sant Llàtzer s/n

Edifici CIPS 1r pis

46017 València

Persona de contacte: Amparo Ferrer Cambres

Telèfon: 963131660

Correu electrònic: ceic_peset@gva.es