Farmàcia Hospitalària

 1. AVALUACIÓ, SELECCIÓ I POSICIONAMENT DE MEDICAMENTS.

 2. GESTIÓ LOGÍSTICA DEL MEDICAMENT.

 3. FORMULACIÓ MAGISTRAL I PREPARATS OFICINALS.

 4. PREPARACIÓ DE TRACTAMENTS PARENTERALS I NUTRICIÓ ARTIFICIAL. 

 5. PREPARACIÓ DE TERÀPIA ANTINEOPLÀSTICA.

 6. DISPENSACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MEDICAMENTS EN DOSIS UNITÀRIES.

 7. SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC-CLÍNIC DE PACIENTS.

 8. DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS I ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS.

 9. FARMACOCINÈTICA, FARMACOGENÈTICA I TOXICOLOGIA CLÍNICA.

 10. INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS.

 11. QUALITAT I GESTIÓ DE RISCOS DEL MEDICAMENT.

 12. GESTIÓ D'ASSAJOS CLÍNICS. 

 13. DOCÈNCIA DE GRAU I POST-GRAU.

 14. INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ.

 

QUALITAT

Els Serveis de Farmàcia Hospitalària, Oncologia Mèdica i Hematologia i Hemoteràpia, disposen d'un Sistema de Gestió de la Qualitat conjunt Certificat segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 amb el següent abast: Gestió de la farmacoteraàpia onco-hematològica suportada en sistemes d'informació (TIC): Prescripció electrònica, validació, preparació, dispensació i administració.

Consulta ací la nostra Política de Qualitat.