Hematologia i Hemoteràpia

 

1) SECCIÓ DE BANC DE SANG:

 • Transfusió de components sanguinis.
 • Exsanguinotransfusió.
 • Transfusió d'hemoderivats.
 • Estudis immunohematològics.
 • Seguiment en consulta de gestants aloimmunitzades.
 • Hemovigilància.
 • Hemodonació.
 • Afèresi terapèutica.

2) SECCIÓ DE DIAGNÒSTIC:

 • Laboratori d'Hematologia general.
 • Laboratori de citomorfologia i citometria de flux.
 • Laboratori d'eritropatologia.
 • Laboratori de biologia molecular.

3) SECCIÓ D'HEMOSTÀSIA:

 • Assistència directa als pacients:
  • Consultes externes: diagnòstic, seguiment i tractament de trombofílies, pacient anticoagulat i control d'antiagregació.
  • AAssistència urgent: pacient anticoagulat i pacient amb coagulopatia urgent. 
 • Secció de diagnòstic:
  • Diagnòstic urgent i ordinari de coagulopaties i trastorns de trombofília.
  • Laboratori d'hemostàsia.

4) SECCIÓ D'HEMATOLOGIA CLÍNICA:

 • Assistència directa als pacients:
  • Consultes externes i centre d'especialitats: estudi, seguiment i monitoratge de pacients amb malalties hematològiques no malignes (anèmies, trombocitopènies).
  • Hospital de dia: Estudi, tractament i monitoratge de pacients amb malalties hematològiques malignes (leucèmies agudes, síndromes mielodisplàstiques, síndromes limfoproliferatives cròniques, malalties mieloproliferatives cròniques, gammapaties monoclonals) i administració de teràpies parenterals.
  • PPlanta d'hospitalització: tractament de pacients amb malalties hematològiques malignes i trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics.
  • Assistència urgent: Hematòleg de guàrdia. 

 

QUALITAT

Els Serveis de Farmàcia Hospitalària, Oncologia Mèdica i Hematologia i Hemoteràpia, disposen d'un Sistema de Gestió de la Qualitat conjunt Certificat segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 amb el següent abast: Gestió de la farmacoteraàpia onco-hematològica suportada en sistemes d'informació (TIC): Prescripció electrònica, validació, preparació, dispensació i administració.

Consulta ací la nostra Política de Qualitat.