ATENCIÓ AL PACIENT (SAIP)

Ones d'electrocardiograma emmarcades per dos mans

 

El Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de l'Hospital Universitari Doctor Peset es troba situat junt a l'accés a la zona d'aparcament de l'hospital que hi ha al carrer Frare J. Rodríguez, al costat de l'edifici de Consultes Externes. En aquest servei l'atendran de forma personalitzada en un horari de consulta presencial de dilluns a divendres de 9'30 a 13'30 hores.

Acudir al SAIP pot ser de gran ajuda per a solucionar aquells problemes que li puguen sorgir durant el seu procés assistencial i no puguen ser solucionats en la Unitat d'Hospitalització, així com per a tramitar la presentació de suggeriments, agraïments i queixes amb la confiança que seran degudament estudiades i se'ls donarà el curs i solució adequats.

La seua col·laboració en aquest sentit ens és molt útil per a coneixent l'opinió que li mereixen els serveis rebuts i poder aplicar si escau els canvis oportuns, sempre amb la finalitat d'oferir un servei de la millor qualitat possible.

En aquest servei:

  • Serà informat dels seus drets i obligacions.
  • Es gestiona la tramitació de les sol·licituds de lliure elecció de metge, infermeria o centre sanitari en l'àmbit de l'atenció primària (+info ací) i les sol·licituds de lliure elecció de metge o servei d'atenció especialitzada (+info ací).
  • També es gestiona la tramitació de les sol·licituds de la segona opinió mèdica en l'àmbit del sistema sanitari públic valencià (+info ací).
  • Col·laborem en els Estudis de Qualitat Percebuda realitzats mitjançant Enquestes d'Opinió dirigides als pacients, eines emprades per a la millora contínua de la qualitat dels serveis.
  • Coordinem l'orientació dels pacients amb malalties rares.
  • A més, la Unitat Bàsica de l'Hospital, és el punt de registre centralitzat del Document de Voluntats Anticipades.
  • Així mateix, els problemes ètics que el pacient plantege són traslladats al Comité de Bioètica Assistencial del Departament de Salut de València – Doctor Peset, del que formem part.

 

Recursos i contacte

El SAIP compta en l'actualitat amb els següents recursos en el Departament de Salut de València – Doctor Peset:

  • Servei d'Atenció i Informació al Pacient de l'Hospital Universitari Doctor Peset.

C/Gaspar Aguilar nº 90

Tel.: 96 318 89 17 (atenció de 9 a 14 hores).

Correu electrònic: hdrpeset_saip@gva.es

  • Servei d'Atenció i Informació al Pacient del Centre d'Especialitats de Montolivet.

C/ Escultor José Capuz nº 13

Tel.: 96 313 14 60 i 96 313 14 59.

Correu electrònic: cemonteolivete_saip@gva.es

  • Servei d'Atenció i Informació al Pacient d'Atenció Primària (situat en el centre de salut Font Sant Lluís).

C/ Arabista Ambrosio Huici nº 30

Tel.: 96 197 29 28 o 96 197 28 81.

Correu electrònic: aadep10_saip@gva.es

 

Suggeriments, agraïments i queixes

Entre les funcions del SAIP està l'adequada tramitació dels suggeriments, agraïments i queixes presentades per qualsevol usuari de la sanitat pública amb la intenció de millorar el servei que es presta a la ciutadania en l'àmbit de les institucions sanitaris dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

Els formularis-model per a realitzar els suggeriments, agraïments i queixes estan a la seua disposició en qualsevol punt SAIP del nostre departament de salut. També pot descarregar els impresos des dels següents enllaços:

Una vegada emplenats, els escrits poden presentar-se en el seu centre de salut, en els punts SAIP del Departament de Salut de València – Doctor Peset o en qualsevol registre oficial de la Comunitat Valenciana.
 

Consentiment informat

Tota actuació en l'àmbit de la salut d'un pacient necessita el consentiment lliure i voluntari de l'afectat, una vegada que, rebuda la informació assistencial, haja valorat les opcions pròpies del cas.

El consentiment serà verbal per regla general, no obstant això es prestarà per escrit en els casos d'intervenció quirúrgica, procediments diagnòstics i terapèutics invasors, i, en general, davant l'aplicació de procediments que suposen riscos o inconvenients de notòria i previsible repercussió negativa sobre la salut del pacient.

El consentiment haurà de recaptar-se pel professional sanitari responsable de la intervenció quirúrgica, diagnòstica o terapèutica. La persona afectada podrà lliurement retirar per escrit el seu consentiment en qualsevol moment.

Pot consultar la Guia de Documents de Consentiment Informat per especialitats ací, tenint sempre en compte que es tracta de documents dinàmics subjectes a actualitzacions i noves incorporacions.
 

Enllaços d'interés

Butlletí de tràmits per a millorar la comunicació amb la ciutadania.

Assistència sanitària transfronterera.

Publicacions de la Conselleria de Sanitat per a pacients.

Història de Salut Electrònica.

Associacions de malalts i voluntariat.

Llistes d'espera.

Incapacitat temporal.

Farmàcia i productes sanitaris.

Salut Pública.

Certificat d'assistència sanitària prestada pel Servei d'Emergències Sanitàries.

Informe de Salut Escolar.