Oncologia Mèdica

Passadís Hospital de Dia
 

1) VALORACIÓ INTEGRAL DEL PACIENT ONCOLÒGIC I TRACTAMENT PERSONALITZAT:

 • Avaluació diagnòstica del pacient amb neoplàsia mitjançant el desenvolupament de primera visita a sol·licitud d'Atenció Primària i Especialitzada.
 • Valoració Geriàtrica Integral en pacients ancians amb càncer.
 • Aplicació de criteris de diagnòstic molecular en pacients la malaltia dels quals ho precise, estadificació i establiment d'un pla terapèutic personalitzat.
 • Administració de tractament quimioteràpic sistèmic, d'anticossos monoclonals, hormonoteràpia i de molècules antidiana.
 • Seguiment de tumors sòlids de tota localització una vegada finalitzat el tractament.
 • Control i seguiment dels pacients en tractament oncològic actiu, o no, però que requereixen un tractament de suport (dolor, nàusees, etc.).
 • Atenció al pacient al final de la vida en el nostre entorn de forma conjunta amb altres especialitats que componen la Comissió de Cures Pal·liatives.
 • Desenvolupament de línies pròpies d'investigació i participació en assajos clínics dins de grups cooperatius.
 • Orientació sobre la necessitat o no de sol·licitar consulta a la Unitat de Consell Genètic en aquelles persones que ho sol·liciten a través del seu Metge d'Atenció Primària per tindre acúmuls familiars amb diagnòstic de càncer.

2) TRACTAMENT DE LES SEGÜENTS NEOPLÀSIES EN UN ENTORN INTERDISCIPLINARI A TRAVÉS DE LES SUBCOMISSIONS DE TUMORS CORRESPONENTS:

 • Tumors de l'àrea otorrinolaringològica; tumors de pulmó, pleura i carcinomes tímics; tumors de la mama; tumors digestius; tumors urològics; tumors ginecològics; tumors de parts blanes; tumors neuroendocrins; tumors tiroïdals (en el cas de tumors irresecables o disseminats resistents a iode); metàstasi de tumor primari d'origen desconegut i melanoma.

3)  AVALUACIÓ DEL PACIENT DE FORMA PRÈVIA A l'ADMINISTRACIÓ DE TRACTAMENT ANTINEOPLÀSIC SISTÈMIC EN HOSPITAL DE DIA (DE FORMA AMBULATÒRIA) I EN L'ÀREA D'HOSPITALITZACIÓ.

4) ATENCIÓ NO PROGRAMADA EN HOSPITAL DE DIA DE PACIENTS EN TRACTAMENT ONCOLÒGIC O SIMPTOMÀTIC QUE REQUEREIXEN VALORACIÓ URGENT.

5) REALITZACIÓ PER INFERMERIA DE:

 • Extracció de mostres sanguínies dels pacients en tractament oncològic o simptomàtic en Hospital de Dia.
 • Cures de catèters i reservoris subcutanis utilitzats per a administració de tractament antineoplàsic.
 • Consells sobre hàbits i pautes d'actuació per part d'infermeria d'Hospital de Dia a l'inici de tractament sistèmic.

6) ATENCIÓ DELS PACIENTS EN RÈGIM D'HOSPITALITZACIÓ A CÀRREC DEL SERVEI D'ONCOLOGIA MÈDICA PER ONCÒLEGS MÈDICS.

 • Resposta a les interconsultes realitzades des d'altres especialitats en aquest règim en 24 hores.

QUALITAT

 • Els Serveis de Farmàcia Hospitalària, Oncologia Mèdica i Hematologia i Hemoteràpia, disposen d'un Sistema de Gestió de la Qualitat conjunt Certificat segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 amb el següent abast: Gestió de la farmacoteraàpia onco-hematològica suportada en sistemes d'informació (TIC): Prescripció electrònica, validació, preparació, dispensació i administració.

Consulta ací la nostra Política de Qualitat.