CIRURGIA GENERAL I DE L'APARELL DIGESTIU

El Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Doctor Peset tracta tant les malalties benignes com la patologia oncològica utilitzant de forma predominant l'abordatge quirúrgic mitjançant cirurgia laparoscòpica avançada. Les principals àrees de treball són:

 

1) CIRURGIA DE L'ESÒFAG.

2) CIRURGIA GÀSTRICA I DUODENAL.

3) CIRURGIA DEL FETGE.

4) CIRURGIA DE LES VIES BILIARS.

5) CIRURGIA DEL PÀNCREES I DE LA MELSA.

6) CIRURGIA DEL CÒLON I DEL RECTE.

7) CIRURGIA DE L'INTESTÍ PRIM.

8) CIRURGIA DE LA MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL.

9) CIRURGIA DE LA MAMA, RECONSTRUCCIÓ ONCOPLÀSTICA.

10) CIRURGIA DE LES GLÀNDULES ENDOCRINES.

11) CIRURGIA DELS TUMORS RETROPERITONEALS.

12) CIRURGIA DE LA CARCINOMATOSI PERITONEAL: cirurgia avançada i altament especialitzada amb Quimioteràpia Hipertèrmica durant la intervenció quirúrgica.

13) CIRURGIA DE LA PARET ABDOMINAL I PARET ABDOMINAL COMPLEXA.

14) CIRURGIA BARIÀTRICA I METABÒLICA.

15) CIRURGIA PROCTOLÒGICA I DEL SÒL PELVIÀ.

16) CIRURGIA DE PARTS BLANES.

17) CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA.

18) CIRURGIA MENOR AMBULATÒRIA.

19) CIRURGIA D'URGÈNCIES.

20) CURES PERIOPERATÒRIES AVANÇADES.