Microbiologia i parasitologia

Imatge al microscopi de Neisseria gonorrhoeae

 

1) UNITATS FUNCIONALS:

 • Tècniques ràpides /Atenció continuada.
 • Bacteriologia 1 (Urinocultius, Coprocultius).
 • Bacteriologia 2 (Infeccions respiratòries, ITS, altres).
 • Hemocultius i Cultius de lenta incubació.
 • Parasitologia Clínica.
 • Micologia Clínica.
 • Micobactèries – Laboratori Bioseguretat.
 • Serologia microbiana.
 • Microbiologia Molecular / Virologia.
 • Epidemiologia microbiana.

2) ACTIVITAT ASSISTENCIAL:

 • Diagnòstic de les infeccions de les vies urinàries.
 • Diagnòstic de les gastroenteritis.
 • Diagnòstic de les infeccions genitals i de transmissió sexual.
 • Diagnòstic de les infeccions respiratòries.
 • Diagnòstic de les infeccions osteoarticulars i protètiques.
 • Diagnòstic de les infeccions del sistema nerviós central.
 • Diagnòstic de les infeccions de cavitats estèrils (pleuritis, peritonitis, artritis i unes altres).
 • Diagnòstic de la sèpsia.
 • Diagnòstic i control de la infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH).
 • Diagnòstic i control de les hepatitis víriques.
 • Diagnòstic de les malalties parasitàries importades.
 • Estudis de resistència als antimicrobians.
 • Diagnòstic serològic de malalties infeccioses.
 • Epidemiologia molecular de les malalties transmissibles.