ANÀLISIS CLÍNIQUES

El Servei de Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Doctor Peset està situat en la planta baixa de l'Hospital. L'activitat assistencial del laboratori consisteix en l'elaboració d'informes i altres informacions bioquímic-clíniques amb tal de facilitar la prevenció, diagnòstic, pronòstic i control de les malalties i el seu tractament així com l'assessorament a la resta del personal sanitari respecte a les peticions analítiques i preparació del pacient.

 

1) EL LABORATORI D'ANÀLISIS CLÍNIQUES S'ESTRUCTURA EN LES SEGÜENTS ÀREES:

 • Unitat CORE-Bioquímica automatitzada.
 • Proteïnes.
 • Hormones i Marcadors Tumorals.
 • Al·lèrgies i Autoimmunitat.
 • Orines, Fertilitat i Líquids Biològics.
 • Laboratori d'Urgències.
 • Point of care testing (POCT).

2) DETERMINACIONS INCLOSES EN EL CATÀLEG DE PROVES DE L'HOSPITAL:

 • Estudi de l'equilibri àcid-base.
 • Estudi de l'equilibri hidroelectrolític.
 • Fisiopatologia hepàtica.
 • Fisiopatologia òssia. Metabolisme fosfo-càlcic.
 • Fisiopatologia de l'aparell digestiu i pàncrees.
 • Fisiopatologia del metabolisme hidrocarbonat. Diabetis.
 • Fisiopatologia del metabolisme lipídic.
 • Fisiopatologia del metabolisme d'aminoàcids i proteïnes.
 • Exploració de la funció muscular.
 • Marcadors de dany miocàrdic.
 • Metabolisme del ferro.
 • Embaràs i funció fetal.
 • Estudi seminal.
 • Exploració dels errors metabòlics congènits.
 • Fisiopatologia endocrina. Sistema tiroides, paratiroide, hipotàlem-hipòfisi, adrenal, gonadal, gastrointestinal.
 • Oncologia mèdica. Marcadors tumorals.
 • Anàlisi de líquids biològics: ascític, cefaloraquidi, pleural, sinovial, de rentada peritoneal, pericàrdic, drenatges.
 • Estudis d'hipersensibilitat. Proves d'al·lèrgia.
 • Autoimmunitat.