Gabinet Comunicació

Diaris apilats

 

El Gabinet de Comunicació de l'Hospital Universitari Doctor Peset i Departament de Salut de València – Doctor Peset és un servei creat al maig de 2000 per iniciativa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a fi d'impulsar en aquest departament sanitari tant la comunicació externa com la interna.

Des del Gabinet de Comunicació es gestiona tota la informació que de l'hospital, centres d'especialitats i centres de salut com a organització es transmet tant a l'exterior (mitjans de comunicació, institucions i pacients) com a l'interior (treballadors) amb l'objectiu, no solament d'incrementar la notorietat, la imatge positiva i el coneixement del treball que es realitza en el Departament dia a dia, sinó també d'homogeneïtzar la imatge corporativa que com a institució han de transmetre els nostres centres i d'aconseguir una comunicació fluida i eficaç en sentit ascendent i descendent.

El Gabinet de Comunicació del Departament de Salut de València – Doctor Peset depén directament de la Gerència del Departament i de la Unitat de Comunicació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que s'encarrega de coordinar les seues funcions. Aquest Gabinet és l'encarregat d'executar la política de comunicació del Departament, continguda en el Pla de Comunicació Externa i Interna, i de canalitzar les demandes dels mitjans de comunicació, així com de supervisar i coordinar l'organització d'esdeveniments i les publicacions que es realitzen en el Departament.