Unitat de Documentació Clínica i Admissió

1) GESTIÓ DE PACIENTS:

 • Registre d'urgències i ingrés urgent.
 • Programació d'ingressos.
 • Gestió de llits hospitalaris.
 • Registre de demanda quirúrgica i gestió de llista d'espera quirúrgica.
 • Gestió i citació per a consultes externes i tècniques.
 • Gestió i registre de propostes d'assistència a i des d'altres centres.
 • Gestió de peticions de transport sanitari i custòdia d'objectes.

2) GESTIÓ DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA:

 • Gestió de l'arxiu central d'històries clíniques.
 • Gestió i obertura de la Història Clínica Electrònica (SIA-Orion Clinic).
 • Gestió de sol·licituds d'informació clínica (SIA-Orion Clinic).
 • Emissió i tramitació de parts judicials.
 • Documentació per a facturació.
 • Acreditació de la targeta sanitària (SIP).
 • Registre civil de nounats.

3) GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ:

 • Indexació i codificació d'informes i registres.
 • Generació d'informes per a la gestió clínic-assistencial.
 • Disseny de sistemes d'informació del departament.
 • Registre hospitalari de tumors.