AL·LERGOLOGIA

L'al·lergologia és l'especialitat mèdica que comprén el coneixement, diagnòstic i tractament de la patologia produïda per mecanismes immunològics amb les tècniques que li són pròpies. Aquesta patologia pot afectar diferents òrgans. L'al·lergòleg actua com a integrador de totes aquestes patologies amb mecanisme comú, tenint una visió global del pacient.alergología.

A l'Hospital Universitari Doctor Peset aquesta especialitat s'ocupa fonamentalment de:  

 • Malalties al·lèrgiques de la via respiratòria superior (rinitis).
 • Malalties al·lèrgiques de la via respiratòria inferior (asma). La Secció d'Al·lèrgia té una consulta específica d'asma greu, considerada d'excel·lència per la Societat Espanyola d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica.
 • Conjuntivitis al·lèrgica.
 • Al·lèrgia a aliments.
 • Al·lèrgia a fàrmacs.
 • Al·lèrgia a himenòpters.
 • Urticària espontània i angiodema hereditari i adquirit.
 • Anafilaxi.
 • Dèficits de complement.
 • Estudi d'immunodeficiències.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

 • Consultes externes de l'hospital (diàries).
 • Consultes externes del centre d'especialitats de Montolivet (dilluns, dimecres i divendres).
 • Hospitalització.
 • Interconsultes hospitalàries.

TÈCNIQUES

1)  LABORATORI D'EXPLORACIONS FUNCIONALS RESPIRAÒRIES:

 • Espirometria.
 • Espirometria amb prova de broncodilatació.
 • Prova de provocació bronquial diagnòstica amb metacolina.
 • Prova de provocació bronquial amb adenosina 5´ monofosfato.
 • Prova de provocació bronquial diagnòstica amb manitol.
 • Prova de provocació bronquial antigen específica.
 • Registre de flux espiratori màxim.
 • Determinació d'òxid nítric en aire exhalat.
 • Estudi de ph en condensat d'aire exhalat.
 • Ensinistrament en tècniques de medicació inhalada.

2) LABORATORI DE PROVES CUTÀNIES:

 • Proves cutànies amb pneumoal·lèrgens i làtex.
 • Proves cutànies amb aliments.
 • Proves cutànies amb fàrmacs.
 • Proves cutànies amb himenòpters.
 • Proves epicutànias amb fàrmacs.
 • Proves cutànies d'estudi d'immunitat cel·lular.

3) UNITAT DE PROVOCACIONS:

 • Confirmació de tolerància a fàrmacs.
 • Confirmació de tolerància a aliments.

4) UNITAT D'INMUNOTERÀPIA:

 • Immunoteràpia amb aeroal·lèrgens.
 • Immunoteràpia amb himenòpters (vèspids o abella).
 • Tractaments amb fàrmacs biològics.
 • Administració de C1 inhibidor.
 • Ensinistrament del maneig d'adrenalina.

5 ) DESENSIBILITZACIÓN:

 • A fàrmacs: especialment a quimioteràpics (activitat que es realitza en Hospital de Dia o en la Unitat de Vigilància intensiva).
 • A aliments (en la consulta d'Al·lèrgia).