NEFROLOGIA

1) ASSISTÈNCIA: 

    1.1.- NEFROLOGIA CLÍNICA, HIPERTENSIÓ ARTERIAL I RISC VASCULAR:

 • Prevenció de la malaltia renal: programes educacionals i cursos de formació amb els Centres d'Atenció Primària.
 • Diagnòstic i tractament del pacient nefròpat, qualsevol que siga la manifestació de la malaltia (disminució del filtrat glomerular, anomalies urinàries, alteracions hidroelectrolítiques o del metabolisme àcid-base, entre altres), tant en patologia renal aguda com crònica, en l'àmbit ambulatori o hospitalitzat.
 • Nefropatia diabètica.
 • Consultes monogràfiques: 

  o    HTA i risc vascular, acreditada com a Unitat Hospitalària d'Hipertensió per la Societat Espanyola d'Hipertensió-Lliga Espanyola per a la Lluita contra la Hipertensió Arterial (SEH-LELHA). 
  o    Glomerulars.
  o    Nefro-Reuma.
  o    Poliquistosi renal.
  o    Hereditàries.
  o    Onco-Nefro.

  1.2.- CONSULTA DE MALALTIA RENAL CRÒNICA AVANÇADA: 

 • Valoració de teràpia renal substitutiva. 
 • Valoració per a trasplantament renal de donant viu o cadàver.
 • Presa de decisions compartides.
 • Unitat Cardio-Renal.


  1.3.- TERÀPIA RENAL SUBSTITUTIVA: 
  1.3.1.-  TRASPLANTAMENT RENAL:

 • Tractament integral del pacient amb malaltia renal crònica avançada o terminal mitjançant les diferents alternatives de trasplantament renal i diàlisi.
 • Avaluació del pacient candidat a trasplantament renal. Inclusió en llista d'espera de trasplantament.
 • Realització de trasplantament renal de donant viu o cadáver (donants en mort encefàlica, asistòlia, blocs pediàtrics, donants amb criteris no estàndard)
 • Seguiment del pacient trasplantat renal.
 • Realización de trasplantaments ABO incompatibles en parelles seleccionades.
 • Valoració de parelles HLA incompatibles per a inclusió en Programa Nacional de Trasplantament Creuat.

Informació sobre trasplantament renal de donant viu:

- Descarrega el tríptic.

- Descarrega el cartell.

    1.3.2.- DIÀLISI:

 • Consulta de malaltia renal crònica avançada. Presa de decisions compartida. 
 • Unitat Cardio-Renal. 
 • Hemodiàlisi hospitalària en les seues diferents modalitats, tant a pacients amb fracàs renal agut com afectes de malaltia renal crònica terminal:

  o    Hemodiàlisi d'aguts, hemofiltració, hemodiafiltració.
  o    Plasmafèresi.
  o    Hemodiàlisi de crònics, estàndard i hemodiàlisi en línia.

 • Hemodiàlisi domiciliària pel propi pacient i en el propi domicili del pacient.
 • Diàlisi Peritoneal Contínua Ambulatòria, Intermitent o amb Cicladora, en el propi domicili i pel propi pacient.

   

  1.4.- CONSULTA DE TRACTAMENT CONSERVADOR, en cas de pacients amb malaltia renal crònica avançada no subsidiària de tractament renal substitutiu.

    1.5.- NEFROLOGIA DIAGNÒSTICA I INTERVENCIONISTA:

 • Ecografia a peu de llit d'accés vascular, renyons i empelt renal, valoració de l'estat d'hidratació del pacient (POCUS).
 • Col·locació i retirada de catéters centrals temporals i permanents.

   

  2) INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA: 

 • Participació activa en assaigs clínics i projectes d'investigació.
 • Desenvolupament i actualització de protocols d'actuació clínica.
 • Sessions formatives.
 • Col·laboració de tot el servei en les pràctiques dels estudiants de Medicina de 4t i 6é curs.
 • Formació de residents de l'especialitat de Nefrologia i altres especialitats rotants.