Medicina Digestiva

1) ASSISTÈNCIA A PACIENTS HOSPITALITZATS.

2) ASSISTÈNCIA A PACIENTS AMBULATORIS::

  • Consulta general d'aparell digestiu.
  • Consultes monogràfiques d'aparell digestiu: malaltia inflamatòria intestinal, alt risc de càncer colorectal, hepatopaties d'origen viral, tumors primitius hepàtics, patologia biliopancreàtica.
  • Consulta d'infermeria.

3)  ASSISTÈNCIA A PACIENTS EN HOSPITAL DE DIA.

4)TÈCNIQUES ENDOSCÒPIQUES:

  • Endoscòpia digestiva alta diagnòstica i terapèutica.
  • Endoscòpia digestiva baixa diagnòstica i terapèutica.
  • Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica.
  • Ecoendoscòpia diagnòstica i terapèutica.

5) TÈCNIQUES D'EXPLORACIÓ FUNCIONAL::

  • Manometria esofàgica.
  • pHmetria esofàgica ambulatòria de 24 hores.
  • Proves d'alé: urea marcada, lactosa, sorbitol, lactulosa i triglicèrids.

6) ESLASTOGRAFIA HEPÀTICA DE TRANSMISSIÓ (FibroScan®).