NOTÍCIES

L'Hospital Universitari Doctor Peset s'integra en el Consorci Europeu de Cirurgia Mínimament Invasiva Pancreàtica

Grup de Cirurgia que s'ha integrat al Consorci Europeu de Cirurgia Mínimament Invasiva Pancreàtica

 

València, 30 de juliol de 2020.

El servei de Cirurgia de l'Hospital Universitari Doctor Peset ha rebut el certificat que l'acredita com a membre oficial del Consorci Europeu de Cirurgia Mínimament Invasiva Pancreàtica (E-MIPS). 
 
Aquest consorci, fundat en 2016 amb l'aval de l'Associació Europeu-Africana Hepatopancreatobiliar, té com a objectiu la implementació segura de la cirurgia pancreàtica mínimament invasiva a través de la col·laboració internacional.
 
El consorci E-MIPS compta actualment amb 121 centres participants de 20 països d'Europa, i els copresidents del seu actual comité directiu són els professors Marc G. Besselink (Amsterdam) i Mohammed Abu Hilal (Brescia).
 
La cirurgia pancreàtica és una de les més complexes dins de l'àmbit de la cirurgia digestiva i té una alta taxa de complicacions postoperatòries. Les primeres pancreatectomies mínimament invasives es van realitzar a mitjans dels 90, però estudis recents assenyalen que menys del 10% de les duodenopancreatectomies i només un terç de les pancreatectomies distals es realitzen de forma mínimament invasiva.
 
L'any 2019 es va posar en marxa l'E-MIPS Registry, un registre multicèntric prospectiu la finalitat del qual és recopilar dades de totes les cirurgies pancreàtiques mínimament invasives en centres de baix i alt volum de tota Europa.
 
D'aquesta manera, es pretén obtindre més informació sobre resultats postoperatoris i de seguretat de MIPS en la pràctica diària. 
 
L'acreditació com a membre oficial del Consorci Europeu de Cirurgia Mínimament Invasiva Pancreàtica (E-MIPS) consolida la participació activa del servei de Cirurgia de l'Hospital Universitari Doctor Peset en aquest registre, del qual es publicaran els resultats del primer any en els pròxims mesos.