Professionals del CEIm

 

Què és el Ceim? 

 • El Comité d'Ètic d'Investigació amb medicaments (Ceim) de l'Hospital Universitari Doctor Peset és l'òrgan independent multidisciplinari, constituït per experts en investigació clínica i membres llecs, responsable de la protecció dels drets, seguretat i benestar dels subjectes participants en estudis clínics d'investigació, mitjançant l'avaluació dels protocols d'investigació i el seguiment dels estudis clínics.

Quins estudis ha d'aprovar el Ceim

 • Qualsevol estudi d'investigació clínica, això és, que incloga pacients o dades d'aquests, ha de ser avaluat i aprovat per un Ceim prèviament al seu inici. Els estudis d'investigació clínica inclouen assajos clínics, estudis observacionals i estudis d'investigació. En el cas dels assajos clínics amb medicaments, només un CEIm a nivell nacional es responsabilitza de l'aprovació mitjançant un Dictamen únic. El Ceim de l'Hospital Universitari Doctor Peset està acreditat a nivell nacional per a aquesta activitat.

Acreditació

 • El Ceim està acreditat pel Programa d'Estudis de Medicaments i Productes Sanitaris a la Comunitat Valenciana (PECME), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

Avaluació

 • El procés d'avaluació dels estudis d'investigació clínica per part del Ceim inclou, entre unes altres, les següents funcions:
  • Avaluació dels protocols d'investigació; adequació metodològica, justificació dels riscos per als pacients i compliment de criteris ètics i legals d'investigació.
  • Avaluació de l'equip investigador; experiència i capacitat investigadora dels seus membres.
  • Informació que s'aportarà als pacients subjectes de la investigació i adequació del procés de consentiment informat.
  • Avaluació de la compensació i tractament que s'ofereix als participants en cas de lesió o mort atribuïble a l'estudi d'investigació.
  • Valoració de l'abast de les compensacions que percebran els investigadors i els participants.

Contacte

 

Ceim Hospital Universitari Doctor Peset
C/Sant Llàtzer s/n
Edifici CIPS 1r pis
46017 València
Persona de contacte: Genoveva Pallarés Sancho-Tello
Telèfon: 963131652

Correu electrònic: ceic_peset@gva.es