1) UNITAT D'HEMODINÀMICA:

 • Coronariografia diagnòstica i terapèutica.

 • Cateterisme dret i esquerre.

 • ICP primària en el SCACEST.

 • Tancament percutani de foramen permeable.

 • Tancament percutani de comunicació interauricular tipus ostium secundum.

 • Valvuloplàstia mitral percutània.

2) UNITAT D'ARÍTMIES I ELECTROFISIOLOGIA:

 • Implant de marcapassos convencionals, desfibril·ladors automàtics implantables i resincronització cardíaca.

 • Estudi electrofisiològic.

 • Ablació del substrat de taquiaritmias nodals i supraventriculars.

 • Control de dispositius implantats.

 • Cardioversió elèctrica.

 • Holter de 24 hores i llarga durada.

 • Test de taula basculant.

3) UNITAT DE CLÍNICA I IMATGE CARDÍACA:

 • Pacients ingressats a càrrec del Servei de Cardiologia.

 • Controls clínics en consultes externes i centre d'especialitats de Montolivet (consultes presencials, no presencials i telefòniques).

 • Rehabilitació cardíaca post-infart (en col·laboració amb Rehabilitació).

 • Ecocardiografia transtoràcica, transesofàgica 3D, ecocardiografia d'estrés farmacològic, deformació miocàrdica amb tècnica 
  speckle-tracking.
 • Ergometria convencional

 • Ergometria isotòpica (en col·laboració amb Medicina Nuclear).

 • Estrés farmacològic amb isòtops (en col·laboració amb Medicina Nuclear).

 • PET aplicat a diferents cardiopaties (en col·laboració amb Medicina Nuclear).

 • Cardio-Ressonància Magnètica en estudi morfofuncional cardíac, perfusió miocàrdica d'estrés i avaluació de viabilitat miocàrdica (en col·laboració amb Radiologia).
 • AngioTAC en estudi morfofuncional cardíac (en col·laboració amb Radiologia.

TORNAR AL MENÚ