COMPOSICIÓ

Formació en RCP per a residents

 

President:      

García Ochando, Luis (Medicina Intensiva)

Vicepresident:     

Castelló García, Daniel (Urgències)

Vocal de Tutors:     

Ferrer Franco, Anna (Al·lergologia)

García Ochando, Luis (Medicina Intensiva)

Gil Monzó, Eva Remedios (Cir. Ortopèdica i Traumatologia)

Giner Bayarri, Pau (Neurofisiologia)

Pons Morales, Sara (Pediatria)

Vocals de Residents:     

Almenara Galdeano, José Manuel (Psiquiatria)

Giner Brocal, Eva (Medicina Intensiva)

Gorán, Roxana Elena (Angiologia i Cir. Vascular)

Moreno Berga, Eva María (M. Familiar i Comunitària)

Salavert Pamblanco, Sofía (Medicina Interna)

Vocal de Tutors de Medicina Familiar i Comunitària:   

Illa Gómez, Mª Dolores

Vocal d'Infermeria:     

Hurtado Navarro, Clara  

Tutor de Residents Àrea d'Urgències:      

Castelló García, Daniel

Bernuz Rubert, Maite

Cap d'Estudis de la UDM MFiC:     

Arbáizar Martínez, Ana María

Cap d'Estudis de la UDMSL-CV:      

Martín Herrera, Angelina

Vocal per la Comunitat Autònoma:     

Gómez Soriano, Gregorio

Director Mèdic:   

Sempere Montes, Gonzalo  

Secretària de la C.D:     

Ferrer Cambres, Amparo

Martínez Sanz, Raquel