CIRURGIA RECONSTRUCTIVA PER A LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA (MGF)

Icona EndMGF
 

 

L'Hospital Universitari Doctor Peset compta amb una Unitat de Referència per a la Cirurgia Reconstructiva de la Mutilació Genital Femenina, designada per Resolució de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 21 de juny de 2016.

Aquesta unitat té com a àmbit territorial de referència tota la Comunitat Valenciana i s'emmarca dins del Protocol d'actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana, un document que recull un conjunt ordenat d'actuacions de caràcter multidisciplinari i integral per a abordar la Mutilació Genital Femenina des de la prevenció i detecció precoç a la cirurgia reconstructiva per a les dones que la pateixen, en el sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.

La mutilació genital femenina (MGF) és un problema de salut que afecta a milions de dones i xiquetes a tot el món. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), "comprén tots els procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins" i "no aporta cap benefici a la salut de les dones i xiquetes, sinó que les perjudica de forma molt variada".

La MGF és una situació extrema de violència contra la dona i repercuteix de manera global sobre la seua salut integral, a nivell psicològic, sexual i físic.

El Departament de Salut de València – Doctor Peset va ser designat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com a Unitat de Referència per al seguiment i tractament integral de les dones sotmeses a mutilació genital que es troben en el nostre territori.

Les dones mutilades amb problemes de salut que desitgen ser ateses en aquesta Unitat rebran assistència per especialistes en Psicologia, Sexologia i Ginecologia amb la finalitat d'afrontar les conseqüències negatives sobre la seua salut integral i oferir un tractament adequat i personalitzat.

Així mateix, existeix un compromís actiu de prevenció de la pràctica de la MGF a les xiquetes que naixen o resideixen en la nostra Comunitat i en el país de la qual o ètnia d'origen es realitza aquesta pràctica tan nociva.

La forma de contactar amb la nostra Unitat és a través de fax o telèfon: 963188810.

També es pot contactar per correu electrònic en la següent adreça: balanza_rey@gva.es.