Composició

Presidenta:      

Adjunta d'Infermeria. Unitat de Docència i Qualitat

Vicepresidenta:     

Vocals en representació dels tutors:     

Infermeria Obstetricoginecològica (comare).

Infermeria Familiar i Comunitària (Hospital).

Infermeria Familiar i Comunitària (Atenció Primària).

Infermeria del Treball.

Vocals en representació dels residents:     

R-1 Infermeria Obstetricoginecològica

R-2 Infermeria Obstetricoginecològica

R-2 Infermeria Familiar i Comunitària

R-1 Infermeria del Treball.

Vocals en representació de les Unitats Docents multiprofessionals:     

UDM d'Atenció Familiar i Comunitària.  

UDM de Salut Laboral.

Vocal designat per l'Òrgan de Direcció:     

Directora d'Infermeria d'A. Primària.

Secretari de la Subcomissió de Docència:     

Aux. Administratiu. Unitat de Docència i Qualitat.