AVÍS LEGAL

Actualització de la informació i continguts

La informació que apareix en el Portal és la vigent en la data de la seua última actualització. El Departament de Salut de València – Doctor Peset es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest Portal, podent limitar o no permetre l'accés a aquest website.

El Departament de Salut de València – Doctor Peset realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en el Portal. No obstant això, el Departament de Salut de València – Doctor Peset no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat. En cas de detectar algun error, pot notificar-lo a través del correu electrònic prensa_peset@gva.es.

L'accés al Portal, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. El Departament de Salut de València – Doctor Peset no es responsabilitzarà de cap perjudici que poguera derivar-se d'aquest accés o ús d'informació.

En el Portal del Departament de Salut de València – Doctor Peset s'inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers "link", la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques que s'han considerat d'interés per als usuaris. El Departament de Salut de València – Doctor Peset no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aquests enllaços.

 

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació del Portal suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ell. El Departament de Salut de València – Doctor Peset realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjudicis que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

Aquest portal ha sigut dissenyat per a suportar els navegadors: Internet Explorer, Firefox i Chrome. El Departament de Salut de València – Doctor Peset no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol naturalesa, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions per als quals ha sigut dissenyat el Portal.

 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest Portal, el seu disseny i els seus continguts, són titularitat del Departament de Salut de València – Doctor Peset (Generalitat), excepte expressa identificació d'una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

El Departament de Salut de València – Doctor Peset es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

Els continguts d'aquest portal que no són titularitat del departament de salut es publiquen sota llicència Creative Commons BY-NC-SA.

 

Protecció de dades

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut de València – Doctor Peset l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione en emplenar algun formulari d'inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades el responsable de les quals és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la qual pertany el departament de salut.

"Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot sol·licitar-ho per escrit en qualsevol dels registres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública d'acord amb el següent procediment administratiu (accedir) "

La recollida de les seues dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els serveis oferits en la present web.

El Departament de Salut de València – Doctor Peset farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem aquest tipus d'informació.

El Departament de Salut de València – Doctor Peset l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Gràcies per visitar-nos.